× ABONNEREN

Wensgeneeskunde en wenstandheel­kunde: medisch-ethische aspecten

 • Inleiding
 • Wensgeneeskunde: medisch-ethische aspecten
 • Onderzoek naar wensgeneeskunde in Nederland
 • Ethische grenzen aan wensgeneeskunde
 • Literatuur
 • Verantwoording

Samenvatting

Met wensgeneeskunde worden medische (be)handelingen zonder direct medische noodzaak aangeduid. Bij dergelijke behandelingen kunnen medisch-ethische principes onder druk komen: de autonomie van de patiënt wanneer wensen voortkomen uit sociale druk, ‘het goeddoen’ als het (achterliggende) doel en de gevolgen onduidelijk zijn, en ‘het niet-schaden’ als dit onmogelijk blijkt. Ook rechtvaardigheid komt in het gedrang wanneer vooral mensen met een betere sociaaleconomische achtergrond gebruik kunnen maken van wensgeneeskunde. Ongeacht of het wensgeneeskunde of reguliere geneeskunde betreft, respect voor de menselijke waardigheid en persoonlijke integriteit van de patiënt blijft leidend. Vanuit deugd- en zorgethiek worden kwaliteiten benadrukt om een goed zorgverlener te zijn, zoals zorgzaamheid, compassie, solidariteit, eerlijkheid en persoonlijke inzet. Er is veel ethisch debat over wensgeneeskunde. Enkele belangrijke aspecten die daarbij naar voren komen, zijn dat risico’s op schade beperkt zouden moeten blijven, de menselijke waardigheid en integriteit zouden moeten worden gerespecteerd, dat mensen echt worden geholpen en dat het rechtvaardigheidsprincipe overeind blijft .

Auteursinformatie

 • D.J. Witter1, J.J. Kole2, W.G. Brands3, N.H.J. Creugers1
 • Uit 1de vakgroep Orale Functieleer en 2de afdeling IQ Health Care, Ethiek van de Gezondheidszorg van het Radboudumc in Nijmegen en 3een tandartspraktijk te Vaassen.
 • Datum van acceptatie: 24 augustus 2018
 • Adres: dr. D.J. Witter, Radboudumc Nijmegen, postbus 9101, 6500 HB Nijmegen
 • dick.witter@radboudumc.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje