× ABONNEREN

Wereldwijde incidentie van mond- en keelkanker

Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie

Door op 09-10-2020
  • Reacties (0)

Er zijn veel rapportages verschenen over de incidentie van mond- en keelkanker. De regionale en temporele verschillen zijn aanzienlijk. Dit onderzoek had als doelstellingen een actueel beeld te schetsen van de wereldwijde incidentie van mond- en keelkanker en mondiale risicogroepen te identificeren.

De onderzoekers maakten gebruik van de Global Burden of Disease. Dit onderzoeksproject dat zich uitstrekt over 195 landen, beheert een elektronisch bestand waarin 359 invaliderende ziekten worden geregistreerd. Bestudeerd werden de gegevens over lip-, mond-, nasofarynx- en andere farynxkanker in de periode 1990-2017. Van deze kankers werden de leeftijdgestandaardiseerde incidentie en de geschatte jaarlijkse procentuele verandering (jaarverandering) van incidentie bepaald. Onderscheid werd gemaakt naar geslacht, leeftijd (15-49, 50-69, 70+), woonlocatie en sociaaldemografische achtergrond.

In 2017 waren 678.900 gevallen van mond- en keelkanker geregistreerd. Hiervan betrof 57,4% lip- en mondkanker, 16,2% nasofarynxkanker en 26,4% andere farynxkanker. Van 1990 tot 2017 bedroeg de jaartoename van de incidentie van lip- en mondkanker 0,26 en van andere farynxkanker 0,62. Nasofarynxkanker liet een jaarafname zien van 1,52. De leeftijdgestandaardiseerde incidentie van mond- en keelkanker was in alle leeftijdsgroepen groter bij mannen dan bij vrouwen, terwijl dit voor de jaartoenamen van lip-, mond- en andere farynxkanker andersom was. Alle leeftijdgestandaardiseerde incidenties waren in de oudere leeftijdsgroepen groter dan in de leeftijdsgroep 15-49, terwijl dit voor de jaartoenamen andersom was. Hogelonenlanden hadden grotere leeftijdgestandaardiseerde incidenties en nauwelijks jaarveranderingen van de incidenties, terwijl lagelonen- en middeninkomenlanden juist veel variaties vertoonden in zowel leeftijdgestandaardiseerde incidenties als jaarveranderingen van de incidenties. Met betrekking tot lip- en mondkanker werd in Zuid-Azië de grootste toename van de leeftijdgestandaardiseerde incidentie en in Oost-Azië de grootste jaartoename van de incidentie gezien.

Conclusie. Wereldwijd is de incidentie van mond- en keelkanker toegenomen bij vrouwen, bij 15- tot 49-jarigen en bij mensen in lagelonen- en middeninkomenlanden, met uitzondering van nasofarynxkanker. Voor nasofarynxkanker bestaat een wereldwijde trend van afnemende incidentie.

Bron

Du M, Nair R, Jamieson L, Liu Z, Bi P. Incidence trends of lip, oral cavity, and pharyngeal cancers: Global Burden of Disease 1990-2017. J Dent Res 2020; 99: 143-151.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 9 oktober 2020
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 127 - editie 10 - oktober 2020; 583-584

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog