× ABONNEREN

Werkdruk en gezondheid bij tandartsen

De vraag die aan dit onderzoek ten grondslag ligt was gericht op het in kaart brengen van de factoren die tandartsen als meest belastend ervaren in het werk. Daarbij werd tevens ingegaan op man-vrouwverschillen. Naast de mentale werd ook de fysieke belasting onderzocht. Het bleek dat bij alle tandartsen vooral patiëntgerelateerde werkaspecten en bemoeienis van buitenaf als belastend werden ervaren. Vooral mannen ervoeren bovendien gebrek aan loopbaanperspectief en managementaspecten als belastend, terwijl vrouwen zich meer onzeker voelden in onverwachte of onduidelijke werksituaties. Uit de fysieke gezondheidsmaten bleken tandartsen relatief gezond, hoewel enkele beroepsspecifieke klachten gesignaleerd werden. In de discussie wordt vooral aandacht voor loopbaanplanning bepleit.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog