× ABONNEREN

Werksituatie en toekomstplannen van recent afgestudeerde tandartsen

Door op 01-09-2009

De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde heeft tandartsen die in 2004, 2005 of 2006 in Nederland zijn afgestudeerd, ondervraagd over hun werksituatie en toekomstplannen. Ook werd gevraagd naar de ervaringen bij aanvang van hun loopbaan. Over het algemeen ondervonden zij weinig problemen aan het begin van hun loopbaan. De meesten werkten als praktijkmedewerker of waarnemer, maar de meerderheid opteerde uiteindelijk voor een eigen praktijk. Dit laatste gold meer voor mannen dan voor vrouwen. Verder bleek een duidelijke voorkeur voor het werken in teamverband en wilde de meerderheid zich toeleggen op een deelgebied van de tandheelkunde. Uit het onderzoek bleek ook dat het delegeren van taken aan mondhygiënisten en preventieassistenten voor recent in Nederland afgestudeerde tandartsen min of meer vanzelfsprekend was.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje