× ABONNEREN
 • Inleiding
 • Methode
 • Resultaten
 • Mondgezondheid en orale functie bij ouderen in relatie tot algemene gezondheid
 • Multi-/interdisciplinaire samenwerking binnen eerstelijns mondzorg voor ouderen, integratie mondzorg in eerste en tweedelijnszorg
 • Kosten, baten en lange termijneffect(en) van levensloopbestendige mondzorg bij kwetsbare ouderen
 • Reactie stakeholders
 • Tot slot
 • Literatuur
 • Dankwoord

Samenvatting

De mondzorg voor ouderen is in de tandheelkunde en ook in de algemene gezondheidszorg een onderbelicht thema, terwijl mondzorgverleners steeds vaker worden geconfronteerd met kwetsbare, medisch gecompromitteerde ouderen met een complexe zorgvraag. Met als doel onderzoekers in Nederland en Vlaanderen (België) te stimuleren om meer gezamenlijk onderzoek te doen en daarmee te komen tot uitbreiding en implementatie van kennis, is de wetenschapsagenda ‘Mondzorg voor ouderen’ geformuleerd. Daarmee wordt een maatschappelijk verantwoorde en sterke wetenschappelijke basis geboden voor duurzame mondzorg voor kwetsbare ouderen. Hierin is de focus gericht op 3 thema’s: mondgezondheid en orale functie bij ouderen, multi-/interdisciplinaire samenwerking binnen eerstelijnszorg en kosten, baten en langetermijneff ect(en) van levensloopbestendige mondzorg.

Auteursinformatie

 • Visser A1,2, Maarel-Wierink CD van der3,4, Janssens B5, Niesten D6, Jerković-Ćosić K7, Duyck J8, Gerritsen A6, Hollaar V9, Krausch-Hofmann S8, van der Putten GJ6,10, Weijenberg RAF4, Listl S11,12, Lobbezoo F4, Schols JMGA13, Bruers JJM14,15, BENECOMO
 • Uit 1het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) van het Universitair Medisch Centrum Groningen/ Rijksuniversiteit Groningen (Nederland), 2de afdeling MKA-chirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen/ Rijksuniversiteit Groningen (Nederland), 3de Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT) in Amsterdam (Nederland), 4de sectie Orofaciale Pijn en Disfunctie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)/Universiteit van Amsterdam/Vrije Universiteit Amsterdam (Nederland), 5de afdeling Mondzorg Bijzondere Noden, Gerodontologie, Mondgezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent (België). 6de afdeling Tandheelkunde van het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen (Nederland), 7het lectoraat Innovaties in de preventieve zorg van de Hogeschool, Utrecht (Nederland), 8de afdeling Mondgezondheidswetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven (België), 9de Hogeschool Arnhem Nijmegen (Nederland), 10Zorgorganisatie Dagelijks Leven in Apeldoorn (Nederland), 11de afdeling Tandheelkunde, Kwaliteit en Veiligheid van Mondzorg van het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen (Nederland), 12het Department of Conservative Dentistry, Section for Translational Health Economics, van de University of Heidelberg (Duitsland), 13Caphri/de vakgroep Huisartsgeneeskunde (sectie ouderengeneeskunde) en de vakgroep Health Services Research van de Universiteit Maastricht (Nederland), 14de sectie Sociale Tandheelkunde en Voorlichtingskunde van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)/Universiteit van Amsterdam/ Vrije Universiteit Amsterdam (Nederland), 15de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) in Utrecht (Nederland) en BENECOMO.
 • Datum van acceptatie: 7 oktober 2019
 • Adres: prof. dr. J.J.M. Bruers, ACTA, Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam
 • j.bruers@acta.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje