× ABONNEREN

Wittevleklaesies tijdens orthodontische behandeling: preventief beleid

Tijdens een orthodontische behandeling met vaste apparatuur is het risico op het ontstaan van wittevleklaesies groot. Het doel van dit onderzoek was drieledig: inzicht verkrijgen in a) de preventieve maatregelen die in Nederland standaard in de orthodontische praktijk worden toegepast, b) wanneer begonnen wordt met het gebruik van een fluoridespoelmiddel, en c) welke concentratie en frequentie van gebruik van een fluoridespoelmiddel worden aanbevolen. Hiervoor werd een schriftelijke enquête onder orthodontisten in Nederland gehouden. De vragenlijst werd door 154 orthodontisten (81%) ingevuld geretourneerd. Een basisprotocol mondhygiëne werd door 93% bij aanvang van de behandeling toegepast. Het merendeel (90%) adviseerde 1 keer per dag te spoelen met een fluoridespoelmiddel. Meestal (85%) werd aanbevolen dit ’s avonds direct na het tandenpoetsen te doen. De auteurs bevelen aan op een ander tijdstip dan na het tandenpoetsen te spoelen met fluoridespoelmiddel, waardoor het aantal fluoridemomenten per dag stijgt. Dit verhoogt de effectiviteit van deze preventieve maatregel tegen cariës.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje