× ABONNEREN

Wortelcariës bij patiënten in parodontale nazorg

Het doel van dit cross-sectionele onderzoek is tweeledig: het vaststellen van de prevalentie van wortelcariës bij patiënten die langdurig regelmatige parodontale nazorg hebben ontvangen, en het onderzoeken van mogelijke risico-indicatoren die van invloed zijn op het ontstaan van wortelcariës. Vijfenveertig patiënten, die 11 tot 22 jaar parodontale nazorg hadden ontvangen, werden onderzocht op diverse klinische en microbiologische parameters in relatie tot wortelcariës en speeksel. De belangrijkste resultaten waren: 1. Wortelcariës is een belangrijke complicatie in parodontale nazorg. 2. Het aantal wortellaesies per individu is sterk gecorreleerd met de individuele plaquescore. 3. De aantallen wortelcariëslaesies zijn positief gecorreleerd aan de aantallen S.mutans en Lactobacilli in het speeksel. 4. Er is geen correlatie tussen wortelcariës en coronaire cariës, speekselsecretie en -buffercapaciteit. Preventieve en mondhygiënemaatregelen, zoals dieetadvies, chloorhexidine- en fluoridespoelmiddelen en -lakken zullen moeten worden aangewend bij atiënten die, tengevolge van parodontitis, gegeneraliseerd recessies hebben waardoor een verhoogd risico van wortelcariës ontstaat.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje