× ABONNEREN

Wortelstift bij funderingsrestauraties: noodzakelijk of overbodig?

Door op 05-02-2024
  • Inleiding
  • Wortelstiften
  • Indicatiestelling
  • Overwegingen bij de klinische procedure
  • Conclusie
  • Literatuur

Samenvatting

Het doel van wortelkanaalstiften is het verkrijgen van extra retentie voor een opbouwrestauratie van endodontisch behandelde gebitselementen zodat deze functioneel kunnen worden gereconstrueerd. Door de ontwikkelingen in de adhesieve tandheelkunde en het ontbreken van klinisch bewijs worden wortelstiften steeds minder gebruikt. Het huidige advies van de European Society of Endodontology is om wortelstiften alleen te gebruiken bij frontelementen en premolaren bij afwezigheid van coronaal restdentine. Het is belangrijk om te voorkomen dat er voor het plaatsen van een wortelstift extra geprepareerd wordt, omdat dit het gebitselement (extra) verzwakt. Het verlies van tandweefsel door preparatie kan niet worden gecompenseerd door het plaatsen van de stift.

Auteursinformatie

  • W.A. Fokkinga1, L.A. Jongsma2, C.M. Kreulen1 Uit 1de sectie Restauratieve Tandheelkunde van het Radboud UMC en 2de algemene tandartspraktijk Stevenshof Tandartsen in Leiden
  • Datum van acceptatie: 16 oktober 2023
  • Adres: mw. dr. W.A. Fokkinga, Radboud UMC Tandheelkunde, Philips van Leydenlaan 25m 6525 EX Nijmegen
  • wietske.fokkinga@radboudumc.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje