× ABONNEREN

Zelfcheck voor risico stress en burn-out

Door op 05-06-2020
  • Literatuur

Samenvatting

Er zijn tal van stress- en burn-out checklists in omloop, waarvan de waarde uit wetenschappelijk oogpunt niet altijd even goed vaststaat. De variatie in de vraag bij hoeveel punten men wel of niet in het ’rode gebied’ is beland, is bij die lijsten zeer groot en de onderbouwing op basis van referentiegroepen ontbreekt veelal. Een individuele diagnose “burn-out” kan daar nooit aan verbonden worden. Daarvoor is naast een gestandaardiseerde vragenlijst een gestructureerd intakegesprek met een deskundige nodig, al dan niet aangevuld met een gesprek met naasten en een fysiek medisch onderzoek. Toch bieden zelftests wel aanknopingspunten om op sommige zaken meer te letten.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje