× ABONNEREN

Zelfgerapporteerde mondgezondheid en mondgezondheidsgedrag van asielzoekers

 • Inleiding
 • Materiaal en Methode
 • Resultaten
 • Discussie
 • Conclusie
 • Literatuur
 • Dankwoord

Samenvatting

Om inzicht te krijgen in de mondgezondheid en het mondgezondheidsgedrag van asielzoekers in Nederland werden bij 542 asielzoekers vragenlijsten afgenomen. Er waren vragenlijsten voor de groepen kind (1-11 jaar), jong (12-17 jaar) en volwassen (> 18jaar). In 4 categorieën werden vragen gesteld: ’demografische kenmerken’, ’klachten en symptomen’, ’lifestyle en kennis’ en ’tandartsbezoek’. Er werden regressieanalyses uitgevoerd om te kijken welke demografische factoren van invloed waren op de mondgezondheid. Van de respondenten rapporteerden in de groepen kind, jong en volwassen 42%, 57% en respectievelijk 86% een of meerdere klachten en/of symptomen. Van hen hield 42% (kind), 59% (jong) en 53% (volwassen) zich aan het basisadvies van 2 keer per dag poetsen. Van de ondervraagden ging 45% (kind), 48% (jong) en 28% (volwassen) naar de tandarts voor controle. Wanneer deze resultaten vergeleken worden met onderzoek naar de rest van de Nederlandse bevolking, blijkt dat asielzoekers op alle vlakken slechter scoorden.

Auteursinformatie

 • P.A. Vernee, E.M. Bronkhorst, M.C.D.N.J.M. Huysmans
 • Uit de afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc in Nijmegen
 • Datum van acceptatie: 21 januari 2021
 • Adres: mw. P.A. Vernee, Radboudumc, Philips van Leydenlaan 25, 6525 EX Nijmegen
 • pia.vernee@radboudumc.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje