× ABONNEREN

Zilverdiaminefluoride: onderwijs, kennis en gebruik

Kindertandheelkunde

Door op 07-06-2019

Zilverdiaminefluoride (ZDF) is een goedkope manier om actieve cariëslaesies in het dentine minimaal invasief te behandelen. Het doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen in de onderwijservaring, kennis, houding en professioneel handelen van kindertandartsen in relatie tot het gebruik van ZDF.

De onderzoeksgroep bestond uit 582 kindertandartsen, waarvan 3% aangaf goed of heel goed in het gebruik van ZDF klassikaal op een tandheelkundige opleiding te zijn opgeleid en 9,6% op hun praktijkadres. Kennis over ZDF werd verkregen via publicaties (53%), online bronnen (41%) en postacademisch onderwijs (38%). De meerderheid wist veel/heel veel over de toepassing van ZDF in de tandheelkunde (77%), over het gebruik ervan bij de behandeling van cariës bij kinderen (80%) en welke problemen er bij het gebruik van ZDF kunnen optreden (62%). De kindertandartsen waren positief over het gebruik van ZDF als goed alternatief voor de behandeling van actieve cariës bij kinderen met gedragsproblemen (85%), medisch gecompromitteerde (85%) en zeer angstige kinderen (81%). Van de kindertandartsen gebruikte 31% ZDF vaak/heel vaak om cariëslaesies in de melkdentitie te stoppen, 87% verwachtte ZDF in de toekomst meer te gaan gebruiken. Kindertandartsen, die professionele scholing op het gebied van ZDF hadden ontvangen, rapporteerden meer kennis te hebben (r = 0,52; p < 0,001), positiever te staan tegenover het gebruik van ZDF (r = 0,25; p < 0,001), en ZDF waarschijnlijk vaker te gaan gebruiken (r = 0,37; p < 0,001).

Conclusie. De resultaten van dit onderzoek suggereren dat (vervolg)onderwijs over het juiste gebruik, de voordelen en de beperkingen van ZDF nodig is en dat daarmee het ZDF-gebruik onder kindertandartsen waarschijnlijk zal toenemen. Ook in Nederland zou meer aandacht en scholing kunnen worden besteed aan het gebruik van ZDF.

Bron

Antonioni MB, Fontana M, Salzman LB, Inglehart MR. Pediatric dentists’ silver diamine fluoride education, knowledge attitudes and professional behavior: a national survey. J Dent Educ 2019; 83: 173-182.

Informatie

Auteur(s) D.L. Gambon
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 7 juni 2019
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 126 - editie 6 - juni 2019; 346

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje