× ABONNEREN

Zorg en nazorg voor implantaten bij zorgafhankelijke patiënten

Zorgafhankelijke patiënten kunnen problemen met hun gebitsprothese ondervinden waarvoor een prothetische constructie op implantaten een goede behandeloptie is. Ook kunnen patiënten die in het verleden zijn voorzien van een prothetische constructie op implantaten inmiddels zorgafhankelijk zijn geworden waardoor de dagelijkse zelfzorg voor de mond in het geding komt. Deze situaties behoeven een specifieke aanpak. Bij de keuze van deze aanpak moet de behandelaar zich 6 vragen stellen. Deze vragen zijn gericht op de zinvolheid en de doelmatigheid van de behandeling, het individuele mondzorgplan, de mogelijkheden van coöperatie van de patiënt, het beschikbare netwerk aan mantelzorgers en professionele zorgverleners, en de beschikbaarheid van snel in te roepen professionele mondzorg. Afhankelijk van de antwoorden op deze vragen kan de aanpak bestaan uit het verwijderen van de suprastructuur en het ‘begraven’ van de implantaten of uit het verbeteren of vervaardigen van een prothetische constructie op bestaande of nieuw te plaatsen implantaten.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje