× ABONNEREN

Zuiggewoonten en het effect op malocclusie in het melkgebit

Kindertandheelkunde

Door op 06-10-2017

Zuigen is bij baby’s een reflex en zorgt voor de intake van voeding. Na verloop van tijd verdwijnt de reflex en kan het zuigen over gaan in een gewoonte. Het doel van dit onderzoek was de verschillende zuigbehoeften te evalueren en te bekijken wat het effect van het zuigen op de occlusie in het melkgebit was.

Bij een cross-sectioneel onderzoek werden 275 kinderen van 3-6 jaar in een kinderziekenhuis en een kinderdagverblijf onderzocht. Klinisch onderzoek vond plaats, waarbij werd gekeken naar de malocclusie en de transversale relatie (uni-/bilaterale kruisbeet), verticale relatie (open beet/ mediaanlijnverschuiving) en sagittale relatie (overbeet). Na het mondonderzoek kregen de ouders een vragenlijst naar de zuiggewoonten van hun kind. Gevraagd werd naar de eventueel aanwezige zuiggewoonten (duim/vingerzuigen of speengebruik) en de duur van het zuigen. Kinderen met syndromen waarbij de craniofaciale groei werd beïnvloed, met 1 of meer blijvende molaren en waar de mesiale en distale afstand door cariës was verkleind, werden uitgesloten van het onderzoek.

De onderzoeksgroep bestond uit 52,4% (144) jongens en 47,6% (131) meisjes. Bij 81,5% (224) werd een vorm van zuigen waargenomen. Malocclusie in de melkdentitie was bij 55,2% (152) aanwezig. Een significante relatie werd gevonden tussen het zuigen op de speen en de transversale relatie en de mediaanlijnverschuiving. Kinderen die op een duim/vinger zogen, hadden meer dan 4 keer zoveel kans op malocclusie. Duim/vinger zuigen was significant in relatie tot een open beet. Kinderen met zuiggewoonten bleken 2,5 keer zoveel kans te hebben op het ontwikkelen van een malocclusie vergeleken met kinderen zonder zuiggewoonten.

De onderzoekers concludeerden dat in deze onderzoeksgroep zuiggewoonten bijdragen aan de ontwikkeling van malocclusie, kinderen met een speen een significant grotere afwijkingen in transversale realtie hadden en duim/vingerzuigen de kans op een open beet vergrootte.

Bron

  • Lopes Freire GM, Espasa Suarez de Deza JE, Rodrigues da Silva IC, Butini Oliveira L, Ustrell Torrent JM, Boj Quesada JR. Non-nutritive sucking habits and their effects on the occlusion in the deciduous dentition in children. Eur J Paediatr Dent 2016;17: 301-306.

Informatie

Auteur(s) D.L. Gambon
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 6 oktober 2017
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 124 - editie 10 - oktober 2017; 520

Auteursinformatie

  • Lopes Freire GM, Espasa Suarez de Deza JE, Rodrigues da Silva IC, Butini Oliveira L, Ustrell Torrent JM, Boj Quesada JR. Non-nutritive sucking habits and their effects on the occlusion in the deciduous dentition in children. Eur J Paediatr Dent 2016;17: 301-306.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje