× ABONNEREN

Zure dranken: consumptie en kennis onder Noorse jongeren

Sociale tandheelkunde

Door op 20-04-2021
  • Reacties (0)

De toegenomen kennis over en preventie van cariës hebben in Noorwegen de prevalentie ervan drastisch gereduceerd onder de jeugd. Daarmee vergeleken is er weinig aandacht voor het ontstaan van erosieve laesies, ondanks het feit dat onderzoek en praktijkgegevens laten zien dat onder adolescenten de prevalentie van dergelijke laesies hoog is. Twee recente Noorse onderzoeken laten prevalenties zien van 59% en 38% onder twee groepen van 16-18-jarigen respectievelijk 16-jarigen. Ook wereldwijd wordt een prevalentie van 30% erosieve aantasting van de blijvende gebitselementen van adolescenten genoemd. Het doel van dit onderzoek was het vaststellen van de consumptie van zure dranken en de kennis en de mate van bezorgdheid hierover onder middelbare scholieren.

Hiertoe werd gebruikgemaakt van een vragenlijst die werd uitgezet op 13 middelbare scholen in de regio Rogaland, Noorwegen, onder 15-20-jarigen. Uiteindelijk waren de vragenlijsten van 850 scholieren geschikt voor analyse. De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 17 jaar. Van hen gaf 26% aan elke dag zure dranken te consumeren, hetgeen onder jongens meer voorkwam. Een grote groep scholieren had niet of nauwelijks kennis van erosieve gebitsslijtage en dit was geassocieerd met een hogere frequentie van het gebruik van zure dranken. Scholieren die aangaven bezorgd te zijn over de preventie van gebitsslijtage gebruikten minder softdrinks en energydranken dan de minder bezorgde scholieren.

Conclusie. Noorse scholieren hebben een gebrek aan kennis over erosieve gebitsslijtage en dit is geassocieerd met een frequentere consumptie van zure dranken.

Bron

Melbye EL , Naess L, Bolstad Berge A-K, Hervik Bull V. Consumption of acidic drinks, knowledge and concern about dental erosive wear in Norwegian high school students. Acta Odontol Scand 2020; 78: 590-598.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) J.H.G. Poorterman
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 20 april 2021
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 0 - editie - Epub Excerpten 2021

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog