× ABONNEREN

Zweedse tandartsen wensen antibioticarichtlijnen bij plaatsing implantaten

Door op 06-05-2016

Algemene ziekteleer

Het plaatsen van tandheelkundige implantaten heeft een hoog successpercentage. Mogelijke redenen voor vroegtijdig falen omvatten instabiliteit, chirurgisch trauma en peri-operatieve infectie. Er is echter geen consensus over preventief antibioticagebruik om laatstgenoemde complicatie te voorkomen. In Zweden werd daarom het voorschrijven van antibiotica bij het plaatsen van implanten onderzocht.

In 2008 en 2012 werden in 2 elektronische telefoongidsen alle tandartsen geselecteerd die voldeden aan de trefwoorden ‘implantaat’ en ‘regio Stockholm’. Zij ontvingen een vragenlijst met 2 open en 10 gesloten vragen. De 2 genoemde jaren werden onderling vergeleken, omdat in die periode in de Zweedse vakliteratuur verschillende literatuuroverzichten over antibioticaprofylaxe waren verschenen.

In 2008 schreef 88% van de tandartsen routinematige antibiotica voor bij het plaatsen van implantaten, hetgeen in 2012 was gedaald tot 74%. Tegelijkertijd steeg in deze periode het aantal tandartsen dat een eenmalige dosis antibiotica voorschreef in plaats van een meerdaagse antibioticakuur (65% in 2012 versus 49% in 2008). Ook de keuze van het antibioticum veranderde. In 2008 werd vooral fenoxymethylpenicilline voorgeschreven (67%) en amoxicilline veel minder (21%). In 2012 was het gebruik van amoxilline aanzienlijk gestegen (47%) en dat van fenoxymethylpenicilline gedaald (43%). Vrijwel alle tandartsen (88%) verklaarden behoefte te hebben aan nationale richtlijnen over het voorschrijven van antibiotica bij het plaatsen van implantaten.

De onderzoekers concluderen dat in de periode 2008-2012 het gebruik van antibiotica bij het plaatsen van implantaten in Zweden aanzienlijk is gedaald. Toch bestaat er nog steeds een enorme variatie tussen tandartsen in het voorschrijven van antibiotica. De onderzoekers adviseren daarom meer klinisch onderzoek uit te voeren naar het effect van antibioticaprofylaxe op het falen van implantaten. De resultaten van deze onderzoeken zouden gebruikt kunnen worden voor het opstellen van richtlijnen.

Bron

  • Khalil D, Hultin M, Andersson Fred L, Parkbring Olsson N, Lund B. Antibiotic prescription patterns among Swedish dentists working with dental implant surgery: adherence to recommendations. Clin Oral Impl Res 2015; 26: 1064-1069.

Informatie

Auteur(s) H.S. Brand
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 6 mei 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 5 - mei 2016; 266

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje