× ABONNEREN

11543 resultaten voor ''

Het NTVT bestaat meer dan 125 jaar. We hebben onze schat aan informatie ondergebracht in 4 onderdelen die je door kan zoeken. Artikelen zijn alle artikelen van het tijdschrift sinds 2000. Actueel zijn alle nieuwsberichten, historisch archief zijn alle gedigitaliseerde artikelen sinds 1894 tot 2000. Ben je op zoek naar onze webinars of specifieke afbeeldingen? Die zijn te vinden onder Afbeeldingen & Multimedia

Snelzoeken

Alle columns van Marijke Westerduin

Filter resultaten

Jaargangen

tot

Artikel 16, p. 386-387 - Editie 10 - 1999

Excerpta odontologica waarop de verstandskies was verwijderd of de lengte van de ingreep. De ervaring van de operateur bleek evenmin bepalend voor het aantal perforaties van de handschoen. Bron AVERY CME, HJoRT A, WALSH S, JOHNSON PA. Glove perforation during surgical extraction of wisdom...

Lees artikel (pdf)

Artikel 17, p. 387-387 - Editie 10 - 1999

Excerpta odontologíca bruin tot zwart verkleurde fissuren of met caviteiten had zeer veel S. Mutans. Van de kinderen met alleen lichtbruin verkleurde fıssuren had 60% een hoge S. Mutans score. Omdat de mate van bruinverkleuring met een 'klinische blik' werd vastgesteld, hield men rekening met...

Lees artikel (pdf)

Artikel 18, p. 387-388 - Editie 10 - 1999

Excerpta odontologíca bruin tot zwart verkleurde fissuren of met caviteiten had zeer veel S. Mutans. Van de kinderen met alleen lichtbruin verkleurde fıssuren had 60% een hoge S. Mutans score. Omdat de mate van bruinverkleuring met een 'klinische blik' werd vastgesteld, hield men rekening met...

Lees artikel (pdf)

Artikel 19, p. 388-389 - Editie 10 - 1999

Excerpta odontologica 40 Hechtkracht van 8 adhesieven aan droog en vochtig dentine (MPa). Afschuifsterkte (MPa) 35 30 Product 25 20 Fabrikant Type Droog dentine A.R.T. Bond OptiBond FL Solid Bond EBS EF Prime & Bond 2.1 15 10 s 0 Controle Syntac Gluma CPS Speeksel Bloed Wrijven...

Lees artikel (pdf)

Artikel 20, p. 389-389 - Editie 10 - 1999

Excerpta odontologica empathie en handvaardigheid het hoogst te scoren. De eerste 3 vallen onder de intermenselijke vaardigheden. Tandartsen blijken deze vaardigheden even belangrijk te vinden als handvaardigheid en belangrijker dan theoretische kennis, zelfvertrouwen en de vaardigheid om...

Lees artikel (pdf)

Artikel 21, p. 390-393 - Editie 10 - 1999

IF Boekbesprekingen J.V. Soames, J.C. Southam. Oral pathology. Derde druk. 340 bl., geïll. Oxford: Oxford University Press, 1998. Prils £ 29.95. ISBN 0 19 262 894 1. Dat het boek van de Engelse oraalpathologen Soames en Southam binnen vijfOral Pathology tien jaar al een derde druk beleeft,...

Lees artikel (pdf)

Artikel 22, p. 394-395 - Editie 10 - 1999

Berichten en agenda Berichten en agenda Berichten Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde BV Kuehnen. Tij d: 9.00-17.00 uur. Kosten:f 750,-.Locatie: Hoytema Cursus Centrum, Balistraat 25, Hengelo. Inlichtingen: Van Hoytema Stichting, postbus 89, 7500 AB Enschede; tel. 053-4892409; fax...

Lees artikel (pdf)

Artikel 23, p. 396-396 - Editie 10 - 1999

Inzenden van kopij not UITGAVE Dit tijdschrift verschijnt maandelijks en is eigendom van en wordt uitgegeven vanwege de Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde B.V. NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR TANDHEELKUNDE B.V. Directie Prof.dr. A.J.M.Plasschaert, (voorzitter) Drs. A.G.L.M.Smeets,...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 398-399 - Editie 11 - 1999

ip Thema: Roken A.M. KuijpersJagtman, hoofdredacteur Voorwoord Roken en tandheelkunde Inleiding De door het tabaksgebruik veroorzaakte schade voor de volksgezondheid is aanzienlijk. In de Europese Unie (EU) sterft elk jaar een half miljoen mensen aan de gevolgen daarvan. Het aantal...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 400-403 - Editie 11 - 1999

IF Thema: Roken J.W. Deckers T.F.M. van Berkel Samenvatting Trefwoorden: • Roken • Cardiovasculaire aandoeningen • Longkanker Deckers en Van Berkel: Gezondheidsschade door roken Gezondheidsschade door roken Meer dan 30% van de Nederlandse bevolking rookt. Deze rookgewoonten zijn...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 404-407 - Editie 11 - 1999

IF Thema: Roken P. Bol Samenvatting Trefwoorden: • Roken . • Zwangerschap Datum van acceptatie: 26juli 1999. Adres: Dr. P. Bol, Bol: Roken en zwangerschap Roken en zwangerschap Van roken valt in medisch opzicht niets goeds te melden. Dat geldt a fortiori tijdens de zwangerschap....

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 408-414 - Editie 11 - 1999

Thema: Roken P.E. Postmus Postmus: Roken en longkanker Roken en longkanker Samenvatting Sinds ongeveer vijftig jaar is het duidelijk dat het roken van tabaksproducten verantwoordelijk is voor Trefwoorden: afspeelt. In de westerse wereld is er een geringe afname bij mannen, maar neemt het...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 415-418 - Editie 11 - 1999

If Thema: Roken Van der Waal: Roken en mondaandoeningen Roken en mondaandoeningen Er zijn verschillende aandoeningen van het mondslijmvlies die vooral of uitsluitend voorkomen bij patiënten die roken. Bij de meeste van deze aandoeningen is er een dosis-effectrelatie, dat wil zeggen dat de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 419-423 - Editie 11 - 1999

Lie: Roken als risicofactor Thema: Roken Roken als risicofactor voor parodontitis M.A. Lie Samenvatting Roken is geassocieerd met een verhoogde vatbaarheid voor parodontitis. Rokers vertonen meer aanhechtingsverlies, verdere progressie van de afbraak van parodontale weefsels en tevens een...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 424-427 - Editie 11 - 1999

Thema: Roken A.N. Mudde' G. Kok' Mudde en Kok: 'Stoppen met roken'-campagnes Hoe effectief zijn 'Stoppen met roken'-campagnes? Samenvatting Een belangrijke risicofactor, zowel enkelvoudig als in combinatie met andere risicofactoren, voor het ontwikkelen van kanker is het roken van tabak. In...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 428-430 - Editie 11 - 1999

Ş Thema: Roken R.H.B. Allard' G.M.J.M. van Rossum2 Samenvatting Trefwoorden: • Praktijkvoering • Roken • Voorlichting Allard en Van Rossum: Advies stoppen met roken Zijn tandartsen bereid hun patiënten te adviseren te stoppen met roken? Om na te gaan in welke mate tandartsen bereid...

Lees artikel (pdf)

Artikel 9, p. 431-431 - Editie 11 - 1999

Thema: Roken Appendix Roken en mondgezondheid Roken schaadt de gezondheid. Iedereen weet dat roken longkanker en hart- en vaatziekten kan veroorzaken. Maar heel veel mensen zijn zich niet bewust van de schadelijke effecten van roken op hun mondgezondheid. Gezonde tanden hebben gezond tandvlees...

Lees artikel (pdf)

Artikel 10, p. 432-432 - Editie 11 - 1999

Uit en voor de praktijk I. van der Waal Van der Waal: Misleidende wanglaesie Een misleidende wanglaesie Samenvatting Bij een 65-jarige vrouw bleek sprake van een ogenschijnlijk kwaadaardige laesie van het wangslijmvlies. Nadat uit het verslag van de patholoog bleek dat er geen aanwijzingen...

Lees artikel (pdf)

Artikel 11, p. 433-435 - Editie 11 - 1999

NTvT digitaal 'Stoppen met roken' via Internet Inleiding Antirookaffiche van de Nederlandse stichting Livorno. Elk jaar in november nemen miljoenen mensen in Verenigde Staten deel aan de 'Great American Smoke Out'. Een bezoek aan de tandarts voor een grondige gebitsreiniging zou een goede...

Lees artikel (pdf)

Artikel 12, p. 436-436 - Editie 11 - 1999

rtitt UITGAVE Dit tijdschrift verschijnt maandelijks en is eigendom van en wordt uitgegeven vanwege de Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde B.V. NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR TANDHEELKUNDE B.V. Directie Prof.dr. AJ.M.Plasschaert, (voorzitter) Drs. A.G.L.M.Smeets, (penningmeester) Dr....

Lees artikel (pdf)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje