× ABONNEREN

11543 resultaten voor ''

Het NTVT bestaat meer dan 125 jaar. We hebben onze schat aan informatie ondergebracht in 4 onderdelen die je door kan zoeken. Artikelen zijn alle artikelen van het tijdschrift sinds 2000. Actueel zijn alle nieuwsberichten, historisch archief zijn alle gedigitaliseerde artikelen sinds 1894 tot 2000. Ben je op zoek naar onze webinars of specifieke afbeeldingen? Die zijn te vinden onder Afbeeldingen & Multimedia

Snelzoeken

Alle columns van Marijke Westerduin

Filter resultaten

Jaargangen

tot

Artikel 12, p. 108-109 - Editie 3 - 1999

Excerpta odontologica Endodontologie Breukweerstand na endodontische behandeling Een wortelkanaalbehandeling leidt tot resistentieverlaging. Daar komt dan nog de verzwakking bij ten gevolge van de caviteitspreparatie. Een adhesieve restauratietechniek kan de vermindering van de resistentie in...

Lees artikel (pdf)

Artikel 13, p. 109-111 - Editie 3 - 1999

Excerpta odontologica Aantasting bevestigingscementen door fluoridepreparaten Afb. Vergelijking van de gemiddelde belasting bij breuk voor de testgroepen. Groep 1: Composipostsysteem, groep 2: roestvrijstalen stift/composietopbouw, groep 3: gegoten gouden stiftopbouw en groep 4: alleen...

Lees artikel (pdf)

Artikel 14, p. 111-111 - Editie 3 - 1999

Excerpta odontologica Behandeling van ernstige obstructieve slaapapneu met activator Steeds meer onderzoeksresultaten geven aan dat snurken en lichte tot middelmatige vormen van obstructieve slaapapneu goed met een gemodificeerde activator kunnen worden behandeld. In dit onderzoek werd de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 15, p. 112-112 - Editie 3 - 1999

Excerpta odontologica Parodontologie Chirurgische behandelingstechnieken bij infrabony-defecten Scaling en rootplaning: met de hand of mechanisch? Om inzicht te verkrijgen in de resultaten van chirurgische behandelingstechnieken van infrabony-defecten werden de volgende...

Lees artikel (pdf)

Artikel 16, p. 113-113 - Editie 3 - 1999

Excerpta odontologica 40, Materia tech nica Effectiviteit van amalgaamadhesieven na 1 jaar Microlekkage van composiet- en compomeerrestauraties Adhesieven zijn effectiever gebleken dan kopalvernis in het belemmeren van microlekkage bij amalgaamrestauraties. Over de duurzaamheid van de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 17, p. 113-114 - Editie 3 - 1999

Excerpta odontologica 40, Materia tech nica Effectiviteit van amalgaamadhesieven na 1 jaar Microlekkage van composiet- en compomeerrestauraties Adhesieven zijn effectiever gebleken dan kopalvernis in het belemmeren van microlekkage bij amalgaamrestauraties. Over de duurzaamheid van de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 18, p. 114-114 - Editie 3 - 1999

Excerpta odontologica enerzijds de diagnose coronaire hartziekte en anderzijds aantal ontbrekende gebitselementen, plaque-index, gingivabloeding, kleine aantallen Streptococcus sanguis in speeksel en klachten over monddroogheid. De correlaties tussen de diagnose coronaire hartziekte en de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 19, p. 115-116 - Editie 3 - 1999

Boekbesprekingen G. Kent, R. Croucher. Achieving oral health. The social context of dental care. 198 bl. Oxford: Wright, 1998. Prijs £ 17.99. ISBN 0 7236 1057 6. G. Laskaris. Pocket atlas of oral diseases. 277 b(., geïll. Stuttgart: Thieme Verlag, 1998. Prijs DM 48.00. ISBN 3 13 107471 X....

Lees artikel (pdf)

Artikel 20, p. 117-119 - Editie 3 - 1999

Berichten en agenda Berichten en agenda Berichten Rectificatie Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie In de berichten van het vorige nummer (februari) is per abuis een fout bij het bericht over de promotie dr. M.L.A. Kaptein opgetreden. De juiste promotor was prof.dr. C. de Putter...

Lees artikel (pdf)

Artikel 21, p. 120-120 - Editie 3 - 1999

not UITGAVE Dit tijdschrift verschijnt maandelijks en is eigendom van en wordt uitgegeven vanwege de Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde B.V. NEDERLANDSTIJDSCHRIFJ VOOR TANDHEELKUNDE B.V. Directie Prof.drA.J.M.Plasschaert,(voorzitter) DrsA.G.L.M. Smeets,(penningmeester) Dr. E.H.V erd o n...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 122-125 - Editie 4 - 1999

Oorspronkelijke bijdragen H.E. Vrieling' K.P. Schepman' L.F.H. Theyse' I. van der Waal' Vrieling e.a.: Mondholtecarcinoom bij de hond Het mondholtecarcinoom bij de hond Ervaringen met 34 dieren Samenvatting Trefwoorden: • Diergeneeskunde • Mondholte • Plaveiselcelcarcinoom Uit 'de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 126-127 - Editie 4 - 1999

Oorspronkelijke bijdragen W.A.Borstlap P.C.M. de Wilde Serie: Syndromen Syndromen 10 Syndroom van Beckwith-Wiedemann Samenvatting Het syndroom van Beckwith-Wiedemann kenmerkt zich door exomphalos (navelstrengbreuk), macroglossie en gigantisme (het zogenaamde EMG- syndroom). Trefwoorden: De...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 128-140 - Editie 4 - 1999

Bijzonder onderwerp R. Hickel Rickel e.a.: Directe restauratiematerialen Nieuwe directe restauratiematerialen* W. Dasch R. Janda M. Tyas K. Anusavice Samenvatting Wereldwijd is er een groeiend bewustzijn omtrent mogelijke schadelijke effecten voor het milieu, het Trefwoorden: gaam en zijn...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 141-143 - Editie 4 - 1999

Van Wiggen: Een andere benadering Ingezonden De vrouwelijke tandarts: een andere benadering` G.J. van Inleiding Samenvatting Na het lezen en het enige malen herlezen is me niet duidelijk geworden wat de auteur met dit artikel beoogt. Is het een kruistocht tegen de, in moderne ogen...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 144-145 - Editie 4 - 1999

Ingezonden Weerwoord van de auteur P. Bol Een weerwoord van de auteur Trefwoorden: Vrouwelijke tandmeesters • Vrouwelijke tandartsen • Emancipatiestrijd • Tandheelkundige geschiedenis Datum van acceptatie: 22 maart 1999 Adres: Dr. P. Bol Cliostraat 26-I 1077 KH Amsterdam 144 Het...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 146-146 - Editie 4 - 1999

Raghoebar e.a.: Recidiverende zwelling Uit en voor de praktijk G.M.Raghoebar A. van Veen A.Vissink Samenvatting Trefwoord: • Perifeer ossificerend Een recidiverende zwelling van de gingiva Zwellingen van de gingiva hebben soms de neiging te recidiveren. In dit artikel wordt een casus...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 147-148 - Editie 4 - 1999

if Algemeen medische informatie Algemeen medische informatie De ziekte van Parkinson De ziekte van Parkinson kent vier hoofdsymptomen. Dit zijn beven, stijfheid, trage bewegingen en een gestoord evenwichtsgevoel. In Nederland zijn er meer dan 40 duizend patiënten, merendeels vrouwen. De...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 149-149 - Editie 4 - 1999

NTuT digitaal Website van de maand: Baylor College of Dentistry Inleiding Homepage Baylor College of Dentistry. Het Baylor College of Dentistry is na honderd jaar een vooraanstaand tandheelkundig instituut in de Verenigde Staten. Met andere Texaanse universiteiten en een aantal...

Lees artikel (pdf)

Artikel 9, p. 150-150 - Editie 4 - 1999

Vraag van de maand Vraag Bij het geven van lokale anesthesie maak ik gebruik van de Aspijectspuit en wel op de volgende manier: ik plaats de carpule, spuit de eventuele luchtbellen eruit, haal de druk van de plunjer af, steek de naald door de gingiva en injecteer. Mijn vraag is: is het geen...

Lees artikel (pdf)

Artikel 10, p. 151-151 - Editie 4 - 1999

Excerpta odontologica Excerpta odontologica De rubriek Excerpta odontologica wordt verzorgd door de volgende vaste medewerkers: Basiswetenschappen en grensgebieden Cariologie Restauratieve tandheelkunde Endodontologie Prothetische tandheelkunde (Kroon- en brugwerk) Prothetische tandheelkunde...

Lees artikel (pdf)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje