× ABONNEREN

11543 resultaten voor ''

Het NTVT bestaat meer dan 125 jaar. We hebben onze schat aan informatie ondergebracht in 4 onderdelen die je door kan zoeken. Artikelen zijn alle artikelen van het tijdschrift sinds 2000. Actueel zijn alle nieuwsberichten, historisch archief zijn alle gedigitaliseerde artikelen sinds 1894 tot 2000. Ben je op zoek naar onze webinars of specifieke afbeeldingen? Die zijn te vinden onder Afbeeldingen & Multimedia

Snelzoeken

Alle columns van Marijke Westerduin

Filter resultaten

Jaargangen

tot

Artikel 11, p. 151-152 - Editie 4 - 1999

Excerpta odontologica Excerpta odontologica De rubriek Excerpta odontologica wordt verzorgd door de volgende vaste medewerkers: Basiswetenschappen en grensgebieden Cariologie Restauratieve tandheelkunde Endodontologie Prothetische tandheelkunde (Kroon- en brugwerk) Prothetische tandheelkunde...

Lees artikel (pdf)

Artikel 12, p. 152-153 - Editie 4 - 1999

Excerpta odontologica dentine en gaf het geen bescherming meer in diepere lagen. Van dag 5 tot 21 waren de hogere fluorideconcentraties nog wel effectief. Zelfs bij lage fluorideconcentraties werd een oppervlaktelaag gevormd. Bij hogere fluorideconcentraties werd de oppervlaktelaag dichter (tot...

Lees artikel (pdf)

Artikel 13, p. 153-154 - Editie 4 - 1999

Excerpta odontologica Bron TJ, DUNCANSON MG, COURY TL. Interfacial bond strength of amalgam bonded to amalgam and resin composite bonded to amalgam. Quitessence Int 1998; 29: 327-334. FRUITS Ch. Penning, Leidschendam Hechting van composiet aan glasionomeercement `Sandwich'-restauraties...

Lees artikel (pdf)

Artikel 14, p. 154-154 - Editie 4 - 1999

Excerpta odontologica De toekomstige prothesepatiënt In de toekomst zullen niet alleen gebitselementen verloren gaan door duidelijk aanwijsbare verwaarlozing, maar ook doordat alle restauratieve mogelijkheden zijn uitgeput. Traditioneel geschiedt de overgang van een betande naar een onbetande...

Lees artikel (pdf)

Artikel 15, p. 154-156 - Editie 4 - 1999

Excerpta odontologica De toekomstige prothesepatiënt In de toekomst zullen niet alleen gebitselementen verloren gaan door duidelijk aanwijsbare verwaarlozing, maar ook doordat alle restauratieve mogelijkheden zijn uitgeput. Traditioneel geschiedt de overgang van een betande naar een onbetande...

Lees artikel (pdf)

Artikel 16, p. 156-157 - Editie 4 - 1999

Excerpta odontologica was sprake van obstructieve slaapapneu. De werking van de activatoren werd voor en tijdens het dragen ervan door middel van polysomnografie onderzocht. Bovendien werden de ernst van het snurken en de obstructieve slaapapneu aan de hand Anti-snurk - en slaapapneu-activator....

Lees artikel (pdf)

Artikel 17, p. 157-157 - Editie 4 - 1999

Excerpta odontologica een ronde en met een stervormige opening. De hoeveelheden die werden gebruikt staan in de tabel. Voor de hoeveelheid fluoride betekent het, dat een 'erwt' 0,1 mg F bevat en een 'veeg' 0,08 mg (peutertandpasta). Bij de tandpasta voor volwassenen zijn deze cijfers...

Lees artikel (pdf)

Artikel 18, p. 158-158 - Editie 4 - 1999

IF Van Waas en Scheinemakers: Herstel occlusievlak Boekbesprekingen K.H.M.E. de Lugt-Lustig. Volmondige zorg. 134 bl. geïll. Utrecht: Uitgeverij Lemma BV, 1998. Prijs f 39,50. ISBN 90 5189 751 0. Bij uitgeverij Lemma verscheen van de hand van Kersti H.M.E. de LugtLustig het boekje Volmondige...

Lees artikel (pdf)

Artikel 19, p. 159-159 - Editie 4 - 1999

Berichten en agenda Berichten en agenda Berichten Nederlandse Vereniging voor / / / Gnathologie en P/Tl Prothetische Tandheelkunde NVG Samenstelling bestuur Tijdens de algemene ledenvergadering van de NVGPT op 11 december 1998 is de bestuurssamenstelling gewijzigd. Het bestuur is als volgt...

Lees artikel (pdf)

Artikel 20, p. 160-160 - Editie 4 - 1999

Inzenden van kopij r UITGAVE Dit tijdschrift verschijnt maandelijks en is eigendom van en wordt uitgegeven vanwege de Nederlands Tijdschri ft voor Tandheelkunde B.V. NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR TANDHEELKUNDE B.V. Directie Prof.drA.J.M.Plasschaert,(voorzitter) DrsA.G.L.M.Smeets,(penningmeester)...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 162-164 - Editie 5 - 1999

Thema: Solitaire tandvervanging N.H.J. Creugers Creugers: Oorzaken ontbrekend gebitselement Oorzaken van het ontbreken van gebitselementen Samenvatting Deze inleiding op het themanummer over solitaire tandvervanging geeft een kort overzicht van de Trefwoorden: oorzaken van tandverlies. Nog...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 165-168 - Editie 5 - 1999

Bolhuis: Preventie van trauma Thema: Solitaire tandvervanging Preventie van dentaal trauma J.H.A. Bolhuis Voor mensen tot 25 jaar is de kans op een tandtrauma een grotere bedreiging dan cariës of parodontale problemen. Protrusie van frontelementen bij jonge kinderen dient met orthodontie...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 169-173 - Editie 5 - 1999

Kiekens en Kuijpers-Jagtman: Orthodontische mogelijkheden Thema: Solitaire tandvervanging Het ontbrekende gebitselement R.M.A. Kiekens A.M. Kuijpers-Jagtman Behandelingsmogelijkheden vanuit orthodontisch oogpunt bezien Het orthodontisch sluiten van een diasteem ter grootte van een...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 174-177 - Editie 5 - 1999

Thema: Solitaire tandvervanging H.M.A.M. Keltjens Samenvatting Trefwoorden: • Solitaire tandvervanging • Partiële plaatprothese • Frameprothese Uit de afdeling Orale Functieleer van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Keltjens: Uitneembare prothetische voorzieningen De solitaire...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 178-181 - Editie 5 - 1999

Thema: Solitaire tandvervanging J.V. Laverman Laverman: Driedelige bruggen De driedelige brug Met of zonder kronen? Voor het vervangen van een ontbrekend gebitselement door middel van een vaste prothetische constructie is er een aantal mogelijkheden: de conventionele brug, de adhesiefbrug en...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 182-186 - Editie 5 - 1999

IF Thema: Solitaire tandvervanging G.L. de Lange' R.W.J. Brandt' I. ten Hove' De Lange e.a.: Solitaire implantaten Solitaire tandvervanging door implantaten Mogelijkheden en beperkingen Samenvatting Trefwoorden: • Solitaire tandvervanging • Implantaten • Prothetische tandheelkunde...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 187-190 - Editie 5 - 1999

IF Jacobs: Preoperatieve planning Thema: Solitaire tandvervanging De preoperatieve planning voor het plaatsen van een solitair implantaat R. Jacobs Samenvatting Trefwoorden: • Implantaten Röntgenonderzoek is uiterst belangrijk voor de preoperatieve planning van implantaten. Afhankelijk...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 191-194 - Editie 5 - 1999

IF Raghoebar e.a.: Lokale botaugmentaties Thema: Solitaire tandvervanging Lokale botaugmentaties ten dienste van implantaten G.M. Raghoebar R.H.K. Batenburg A. Vissink Primaire stabiliteit van een implantaat, geplaatst op een prothetisch en esthetisch gunstige positie, is van essentieel...

Lees artikel (pdf)

Artikel 9, p. 195-198 - Editie 5 - 1999

Van der Zee: Geleide botregeneratie Thema: Solitaire tandueruanging Geleide botregeneratie ten behoeve `°a der Zee van solitaire tandvervangingen met implantaten Een solitaire tandvervanging vormt een goede indicatie voor een implantaatgedragen kroon. Vaak is echter botregeneratie met behulp...

Lees artikel (pdf)

Artikel 10, p. 199-202 - Editie 5 - 1999

De Wijs en Cune: Herstel labiale botcontour Thema: Solitaire tandvervanging Immediaat herstel van de labiale botcontour In dit artikel worden enkele chirurgische technieken beschreven om het karakteristieke en het esthetisch storende resorptiedefect, dat kan ontstaan na extractie van...

Lees artikel (pdf)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje