× ABONNEREN

11543 resultaten voor ''

Het NTVT bestaat meer dan 125 jaar. We hebben onze schat aan informatie ondergebracht in 4 onderdelen die je door kan zoeken. Artikelen zijn alle artikelen van het tijdschrift sinds 2000. Actueel zijn alle nieuwsberichten, historisch archief zijn alle gedigitaliseerde artikelen sinds 1894 tot 2000. Ben je op zoek naar onze webinars of specifieke afbeeldingen? Die zijn te vinden onder Afbeeldingen & Multimedia

Snelzoeken

Alle columns van Marijke Westerduin

Filter resultaten

Jaargangen

tot

Artikel 11, p. 203-207 - Editie 5 - 1999

Thema: Solitaire tandveruanging Cune en Van Waas: Overwegingen bij behandelingsopties Overwegingen bij solitaire tandvervanging M.S. Cune M.A.J. van Waas' De keuze tussen de verschillende behandelingsopties Bij verlies van een enkel gebitselement moeten de functie en de esthetiek worden...

Lees artikel (pdf)

Artikel 12, p. 208-208 - Editie 5 - 1999

IF NTvT digitaal Implantologie op het Internet Inleiding Door met het onderwerp van dit themanummer, solitaire tandvervanging (single tooth replacement), als trefwoord over het World Wide Web op pad te gaan, krijgt de `surfer' een zee aan informatie over implantologie tot zijn beschikking. De...

Lees artikel (pdf)

Artikel 13, p. 209-209 - Editie 5 - 1999

Vraag van de maand Vraag Bijgaand treft u een röntgenfoto van de 41 van mevrouw X, geboren in 1951. Graag wil ik uw mening weten over het volgende: volgens kaakchirurg A. te B. is de 41 verloren en is implantatie niet mogelijk. Volgens collega B. te C. waar mevrouw op eigen initiatief heen is...

Lees artikel (pdf)

Artikel 14, p. 210-211 - Editie 5 - 1999

Berichten en agenda Berichten en agenda Berichten het buitenland. Het verslag dient aan de volgen- DMO Nederlandse Vereniging van • Specialisten in de • • • • Dento-Maxillaire Orthopaedie Nieuwe samenstelling bestuur Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Specialisten in de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 15, p. 212-213 - Editie 5 - 1999

not UITGAVE Dit tijdschrift verschijnt maandelijks en is eigendom van en wordt uitgegeven vanwege de Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde B.V. NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR TANDHEELKUNDE B.V. Directie ProfdrA.J.M.Plasschaert,(voorzitter) DrsA.G.L.M.Smeets,(penningmeester)...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 214-218 - Editie 6 - 1999

ilF Oorspronkelijke bijdragen J.E. Frencken Samenvatting Trefwoorden: • Restauratieve tandheelkunde • Atraumatic Restorative Treatment (ART) • Overlevingsduur Uit de afdeling Preventieve en Sociale Tandheelkunde van de Katholieke Universiteit Nijmegen. *Dit artikel is een compilatie...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 219-221 - Editie 6 - 1999

Oorspronkelijke bijdrage Jagtman en Van Ginkel: Allergie voor latexhandschoenen Allergie voor latexhandschoenen in de tandartspraktijk Huidreacties op onderzoekshandschoenen komen in de tandartsenpraktijk regelmatig voor. Het kan gaan om een 'immediate type allergy' (type 1), om een 'delayed...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 222-225 - Editie 6 - 1999

Oorspronkelijke bijdragen P.J.M. Prins Samenvatting Trefwoorden: • Attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) Prins: Kinderen met ADHD Kinderen met ADHD Steeds meer drukke en impulsieve kinderen krijgen tegenwoordig de diagnose 'Attention-Deficit Hyperactivity Disorder' (ADHD). De hoge...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 226-228 - Editie 6 - 1999

Oorspronkelijke bijdragen H.P.M. Freihofer Serie: Syndromen Syndromen 11 Syndroom van Treacher Collins Samenvatting Het syndroom van Treacher Collins komt bij één op de 10.000 geboorten voor. De overerving is auto- Trefwoorden: somaal dominant. De meest kenmerkende symptomen zijn...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 229-230 - Editie 6 - 1999

Lindeboom en Van den Akker: Sarcoïdose van de gingiva Uit eri voor de praktijk Sarcoïdose van de gingiva J.A.H. Lindeboom H.P. van den Akker Sarco'idose is een multisystemische ziekte waarbij elk orgaan aangedaan kan zijn. Orale sarcoïdose is zeldzaam. Tot de locaties behoren de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 231-232 - Editie 6 - 1999

Algemeen medische informatie Algemeen medische informatie Multipele sclerose 1 Multipele sclerose (MS) is een neurologische aandoening die wordt gekenmerkt door chronische ontsteking, verlies van myeline en verbindweefseling (Oosterhuis, 1978; Hauser en Goodkin, 1998). Waarschijnlijk is er...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 233-233 - Editie 6 - 1999

NTvT digitaal Universiteit van British Columbia: een spin in een netwerk voor tandheelkundig onderzoek De Faculty of Dentistry van de Universiteit van British Columbia te Vancouver, Canada, zit als een spin te midden van een groot netwerk van centra voor onderzoek. Op de website zijn een groot...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 234-234 - Editie 6 - 1999

Vraag van de maand Vraag Enerzijds wordt het verwijderen van melkhoektanden bij situaties waar crowding dreigt te ontstaan of reeds is ontstaan, afgeraden. Anderzijds worden dergelijke extracties juist aangeraden, omdat anders de opvolgers niet fatsoenlijk kunnen doorbreken. Hoe dient men nu in...

Lees artikel (pdf)

Artikel 9, p. 235-236 - Editie 6 - 1999

Excerpta odontologica De rubriek Excerpta odontologica wordt verzorgd door de volgende vaste medewerkers: Basiswetenschappen en grensgebieden Cariologie Restauratieve tandheelkunde Endodontologie Prothetische tandheelkunde (Kroon- en brugwerk) Prothetische tandheelkunde (Volledige prothese)...

Lees artikel (pdf)

Artikel 10, p. 236-236 - Editie 6 - 1999

Excerpta odontologica blootgesteld. Aan het einde van de bewaartijd werden de hechtkracht en het percentage gaps bepaald. Na 3 uur bleken gaps niet tot nauwelijks aanwezig, Scotchbond uitgezonderd (tab.). Maar door de veroudering nam de gaplengte (uitgedrukt als percentage van de totale...

Lees artikel (pdf)

Artikel 11, p. 236-238 - Editie 6 - 1999

Excerpta odontologica blootgesteld. Aan het einde van de bewaartijd werden de hechtkracht en het percentage gaps bepaald. Na 3 uur bleken gaps niet tot nauwelijks aanwezig, Scotchbond uitgezonderd (tab.). Maar door de veroudering nam de gaplengte (uitgedrukt als percentage van de totale...

Lees artikel (pdf)

Artikel 12, p. 238-238 - Editie 6 - 1999

Excerpta odontologica stel waarin 10 borstelharen ± 4.200 keer per minuut heen en weer draaien (Interplak van Bausch & Lomb). De derde groep diende als controlegroep. Van alle kronen werd daarna de retentie via een trekproef bepaald. De Sonicare-groep kwam los bij een trekkracht van gemiddeld...

Lees artikel (pdf)

Artikel 13, p. 238-239 - Editie 6 - 1999

Excerpta odontologica stel waarin 10 borstelharen ± 4.200 keer per minuut heen en weer draaien (Interplak van Bausch & Lomb). De derde groep diende als controlegroep. Van alle kronen werd daarna de retentie via een trekproef bepaald. De Sonicare-groep kwam los bij een trekkracht van gemiddeld...

Lees artikel (pdf)

Artikel 14, p. 239-239 - Editie 6 - 1999

Excerpta odontologica Bron MILLS CM, McCuLLOCH KJ. Treatment effects of the twin block appliance: A cephalometric study. Am J Orthod Dentofac Orthop 1998; 114: 15-24. H.J. Remmelink, Almelo Gingivarecessies door proclinatie van onderincisieven? Afb. 'Twin block'- apparaat. den 6-15 maanden....

Lees artikel (pdf)

Artikel 15, p. 240-240 - Editie 6 - 1999

Excerpta odonto log ica Sociale tandheelkunde Stress in de beroepsuitoefening van tandartsen Tandheelkundige beroepsuitoefening kan flinke stress veroorzaken. In 1987 is al eens een onderzoek uitgevoerd onder Britse tandartsen, waaruit bleek dat de meeste stress voortkwam uit medische...

Lees artikel (pdf)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje