× ABONNEREN

11543 resultaten voor ''

Het NTVT bestaat meer dan 125 jaar. We hebben onze schat aan informatie ondergebracht in 4 onderdelen die je door kan zoeken. Artikelen zijn alle artikelen van het tijdschrift sinds 2000. Actueel zijn alle nieuwsberichten, historisch archief zijn alle gedigitaliseerde artikelen sinds 1894 tot 2000. Ben je op zoek naar onze webinars of specifieke afbeeldingen? Die zijn te vinden onder Afbeeldingen & Multimedia

Snelzoeken

Alle columns van Marijke Westerduin

Filter resultaten

Jaargangen

tot

Artikel 16, p. 284-284 - Editie 7 - 1999

Excerpta odontologica ge pijn te verminderen, maar dat diverse belangrijke vragen onbeantwoord blijven, zoals welke vorm van acupunctuur en welke acupunctuurtechniek de beste is, en zelden wordt acupunctuur afgezet tegen de conventionele vormen van anesthesie. Toekomstig onderzoek zou zich...

Lees artikel (pdf)

Artikel 17, p. 285-285 - Editie 7 - 1999

Excerpta odontologica • Materia technica Effectiviteit van 8 adhesieven Microlekkagemetingen worden meestal uitgevoerd bij gerestaureerde elementen die onbelast zijn, althans voorzover het restauraties betreft die in het laboratorium zijn vervaardigd. Door de wisselbelasting waaraan...

Lees artikel (pdf)

Artikel 18, p. 286-286 - Editie 7 - 1999

Boekbesprekingen J.A. Baart, G.J. van Reenen, I. van der Waal. Kaakchirurgie. Een leerboek en naslagwerk voor de tandheelkundige praktijk. 204 bl., geïll. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 1998. Prijs f 74,50. ISBN 90 313 2524 4. `Kaakchirurgie' is een soort uittreksel van diverse reeds...

Lees artikel (pdf)

Artikel 19, p. 287-287 - Editie 7 - 1999

Berichten en agenda Berichten Nederlandse Vereniging voor Parodontologie KY? Nieuwe samenstelling bestuur Tijdens de algemene ledenvergadering van de NVvP op 23 april jl. heeft een bestuurwijziging plaatsgevonden. De huidige samenstelling is als volgt: J.A.C. de Kock van Leeuwen, voorzitter...

Lees artikel (pdf)

Artikel 20, p. 288-288 - Editie 7 - 1999

not UITGAVE Dit tijdschrift verschijnt maandelijks en is eigendom van en wordt uitgegeven vanwege de Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde B.V. NEDERLANDSTIJDSCHRIFPVOOR TANDHEELKUNDE B.V. Directie Prof.drA.J.M.Plasschaert,(voorzitter) Drs.A.G.L.M.Smeets,(penningmeester) Dr.E.H.Verdons...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 290-294 - Editie 8 - 1999

IF Oorspronkelijke bijdragen A.J. van Winkelhoff' D. Herrera' E.G. Winkel' N. Dellemijn-Kippuw' C.M.J.E. VandenbrouckeGrauls4 M. Sanz2 Van Winkelhoff e.a.: Antibioticumresistentie Antibioticumresistentie in de subnfingivale microflora in patiënten met adulte parodontitis Een vergelijkend...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 295-297 - Editie 8 - 1999

Oorspronkelijke bijdragen Willemsen en Siers: Formaldehyde in tandheelkunde Formaldehyde in tandheelkundige materialen* W.L. Willemsen M.L. Siers Vanwege de mogelijke systemische effecten van het gebruik van formaldehyde staat het gebruik van Samenvatting formaldehyde bevattende materialen...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 298-301 - Editie 8 - 1999

Oorspronkelijke bijdragen C. Carels' R. Vlietinckz Samenvatting Trefwoorden: • Genetica • Tandvorm • Tandafwijkingen • Tandstand Uit 'de afdeling Orthodontie van de School voor Tandheelkunde, Mondziekten en Kaakchirurgie ende afdeling Genetische Epidemiologie van het Centrum voor...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 302-305 - Editie 8 - 1999

IF Serie: Syndromen Oorspronkelijke bijdragen L. Meijndert' M.F. Jonkman' Syndromen 13 Epidermolysis bullosa Samenvatting Trefwoorden: • Mondziekten en kaakchirurgie • Dermatologie • Epidermolysis bullosa Epidermolysis bullosa hereditaria (EB) wordt gekenmerkt door blaarvorming van...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 306-307 - Editie 8 - 1999

Van der Wal: Acute eenzijdige nervusuitval Uit en voor de praktijk K.G.H. van der Wal Een acute eenzijdige uitval van de nervus hypoglossus Samenvatting Trefwoorden: • Nervus hypoglossus • Paralyse • Mondziekten en kaak- Een acute eenzijdige uitval van de nervus hypoglossus bij een...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 308-309 - Editie 8 - 1999

IF Algemeen medische informatie P. Bol Samenvatting Trefwoorden: • Herpes-simplex-virus. • Herpes labialis • Orale pathologie Herpes-simplex-infecties Infecties door herpes-simplex-virussen uiten zich onder andere in herpes labialis, ofwel de koortslip, en in herpes genitalis, door...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 310-310 - Editie 8 - 1999

NTvT digitaal Eastman Dental Institute van de Universiteit van Londen Toonaangevend in Computer Assisted Learning Inleiding Het Eastman Dental Institute maakt deel uit van een groot conglomeraat van opleidingsinstituten die samen de University of London vormen. Dit tandheelkundig instituut wil...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 311-311 - Editie 8 - 1999

Vraag van de maand Vraag Een cofferdam is vaak handig, maar wordt niet door elke patiënt geaccepteerd. Mijn vraag is of het nu wel of niet zinvol (en noodzakelijk) is om bij composietrestauraties een cofferdam te gebruiken. Een eventuele specificatie naar front/zijdelingse delen is misschien...

Lees artikel (pdf)

Artikel 9, p. 312-313 - Editie 8 - 1999

Excerpta odontologica De rubriek Excerpta odontologica wordt verzorgd door de volgende vaste medewerkers: Basiswetenschappen en grensgebieden Cariologie Restauratieve tandheelkunde Endodontologie Prothetische tandheelkunde (Kroon- en brugwerk) Prothetische tandheelkunde (Volledige prothese)...

Lees artikel (pdf)

Artikel 10, p. 313-314 - Editie 8 - 1999

Excerpta odontologica Energietransmissie door lichtgeleiders Afb. De vier experimentele De energietransmissie door de lichtgeleiders van lichtpolymerisatie-apparaten kan sterk worden gereduceerd door autoclaveren. Gebruik van gedestilleerd water en verpakking in sterilisatiezakjes kan die...

Lees artikel (pdf)

Artikel 11, p. 314-315 - Editie 8 - 1999

Excerpta odontologica dus maatregelen ter preventie van cariës. Daarnaast kan men adviserende tablet niet altijd op dezelfde plaats te appliceren. Bron AG, RUTLAND RFK. Glyceryl trinitrate preparation (Suscard Buccal) causes caries and changes to the denture base material. Br Dent J 1998; 185:...

Lees artikel (pdf)

Artikel 12, p. 315-316 - Editie 8 - 1999

Excerpta odontologica behulp van spiegel en sonde (welke daadwerkelijk werd gebruikt om te sonderen) de aanwezigheid van glazuur- en dentinelaesies, fluorose en plaque beoordeeld. Het moet ernstig betwijfeld worden of de auteur op deze wijze daadwerkelijk het zo belangrijk geachte verschil in...

Lees artikel (pdf)

Artikel 13, p. 316-318 - Editie 8 - 1999

Excerpta odontologica TMD bij kinderen met orthodontische afwijkingen Het is nog steeds onduidelijk in hoeverre er bij kinderen een verband bestaat tussen kaakgewrichtsproblemen en orthodontische afwijkingen. Sommigen menen dat een orthodontische afwijking kan leiden tot...

Lees artikel (pdf)

Artikel 14, p. 318-318 - Editie 8 - 1999

Excerpta odontologica molaren in de onderkaak worden geëxtraheerd. Er werd een mandibulaire anesthesie gegeven met aanvullende anesthesie in de buccale omslagplooi. Voor beide middelen werden de gemiddelde vitaliteit van aangrenzende- en contralaterale gebitselementen bepaald met een...

Lees artikel (pdf)

Artikel 15, p. 319-319 - Editie 8 - 1999

Excerpta odontologica A), Parodontologie Roken en parodontale chirurgie In het onderhavige artikel worden de resultaten van 57 chirurgisch behandelde patiënten na 5 jaar parodontale nazorg gepresenteerd. De onderzoekspopulatie bestond uit 20 rokers, 20 patiënten die vroeger hadden gerookt...

Lees artikel (pdf)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje