× ABONNEREN

7647 resultaten voor '5'

Het NTVT bestaat meer dan 125 jaar. We hebben onze schat aan informatie ondergebracht in 4 onderdelen die je door kan zoeken. Artikelen zijn alle artikelen van het tijdschrift sinds 2000. Actueel zijn alle nieuwsberichten, historisch archief zijn alle gedigitaliseerde artikelen sinds 1894 tot 2000. Ben je op zoek naar onze webinars of specifieke afbeeldingen? Die zijn te vinden onder Afbeeldingen & Multimedia

Snelzoeken

Alle columns van Marijke Westerduin

Filter resultaten

Jaargangen

tot

Artikel 3, p. 288-351 - Editie 4 - 1916

Statistische gegevens omtrent den toestand van het gebit bij kinderen en volwassenen te 's Gravenhage in de jaren 1911-1915, SAMENGESTELD DOOR G. H. BISSELING. J. C. G. VAN DER GRAGT. F. J. NINCK BLOK. INLEIDING. Het is bekend, hoe algemeen het tandbederf voorkomt; in welke mate echter de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 522-563 - Editie 11 - 1919

ffiF:61 QATEIMIERfear3 PirerarRm1:022mMt?AMIt,~mFIAt~~tZ•~~ OORSPRONKELIJKE BIJDRAGEN. E J J L ECIMMUJUIreegaiFOUIFCIOXECIMOJMIEEKEEPEOCEOCEM DE VOEDINGSLEER ALS GRENSGEBIED DER TANDHEELKUNDE DOOR A. VAN GELDERE. Wanneer ik hier voor korten tijd Uw aandacht vraag, dan is dit voor een...

Lees artikel (pdf)

Artikel 9, p. 919-939 - Editie 11 - 1940

NED. MAATSCIiAPPJ TOT _ BEVORDERING'DE17 .,J TA&NDI-LEELKUND' LIJST VAN CANDIDAAT-LEDEN Eventueele bezwaren moeten binnen vier weken worden ingediend bij den Secretaris der Maatschappij. — (art. 2 H.R.). J. G. J. T o 1 1 e n a a r, Amsterdam, Mej. E. H. J. Zonnenberg, Amersfoort, L. S e g b o...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 988-1025 - Editie 12 - 1940

NOD. MAATSCHAPPIJ Tbr BEVORDERING DE TANL -LEIUWNDE LIJST VAN CANDIDAAT-LEDEN Eventueele bezwaren moeten binnen vier weken worden ingediend bij den Secretaris der Maatschappij. — (art. 2 H.R.). (Afd. Amsterdam). W. H u b e n e t, Amsterdam, Mevr. M. E. C. S m i t D e k k e r, Utrecht, L o u r...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 542-553 - Editie 7 - 1927

~t~2C~]L,~7~C~]r~C?~~713í~1f?~~C?^~~~7c~~e~1C~1® BUITENLAND alrOnca a3o]ieuenleisiogCei7>eelo3re]vcIreaeGL?ßL~.7L~C~7l~ifmeTJ Deutscher Zahnärztetag Nürnberg, 2. bis 6. September 1927. 64. Jahresversammlung des Zentralvereins. 30. Stiftungsfest des Bezirksvereins für Mittel- und...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 535-544 - Editie 10 - 1918

HET GIETEN VAN METALEN MODELLEN UIT EEN OOGPUNT VAN MATERIAAL-TECHNIEK. DOOR B. R. BAKKER. IV. Speciaal Babbitt onderzoek. Na een voorloopig onderzoek of binaire legeeringen als materiaal voor modellen misschien meer aanbeveling zouden verdienen dan zink, kwamen wij tot de conclusie, dat Al Zn...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 409-417 - Editie 6 - 1961

KUNNEN TANDPASTA'S VOOR „PASTA- ETENDE" KLEUTERS GEVAARLIJK ZIJN? DOOR PROF. DR. L. A. VAN DER WOERD „Men moet eisen dat tandpasta's de tand en het tandvlees in mechanische en in chemische zin niet beschadigen" zegt EICHNER en hiertoe beperkt hij zijn eisen, zoals in het algemeen de tandarts...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 149-184 - Editie 2 - 1941

4 QUO VADIS SCHOOLTANDVERZORGING? DOOR E. FLAUMENHAFT Ik laat nu in het midden, of gij de waarheid weten wilt, maar ik verkies U die waarheid te zeggen. Ik doe dit voor mijn vermaak ... . MULTATULI. Minnebrieven 1861. In de Januari-aflevering van dit tijdschrift zijn al eenige kantteekeningen...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 59-68 - Editie 2 - 1972

Ned. T. Tandheelk. 79 (1972), februari PIJNSTILLENDE MIDDELEN IN DE TANDHEELKUNDE Uit de Werkgroep Klinisch Geneesmiddelenonderzoek van de Gezondheidsorganisatie TNO te 's-Gravenhage. F. A. NELEMANS, arts-farmacoloog Onder pijnstillende middelen worden middelen verstaan, die zonder aan de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 308-316 - Editie 8 - 1970

Van der Ploeg: Psychologie en tandheelkunde onder stress meer tandafwijkingen krijgen dan dieren zonder stress. Van de mensen met acute cariës had — in een bepaalde tandartspraktijk — vrijwel iedereen zeer kort voor het optreden van die cariësvorm stress ervaren. Van de chronische...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 536-570 - Editie 7 - 1933

ONDERZOEK NAAR DE EIGENSCHAPPEN EN DE CONSTITUTIE VAN STENTS DOOR B. R. BAKKER en U. BAKKER—LAND. (Uit het Laboratorium voor Materia Technica van het Tandh. Instituut der Rijks-Universiteit te Utrecht). „The genuine, original Stents composition, the pioneer of all impression compositions,...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 422-426 - Editie 12 - 1973

Oort: Ontsteking andert ook weefseleiwitten en maakt lysosomale enzymen vrij. Ook het stollingssysteem, het complementsysteem en andere systemen worden bij de ontsteking betrokken. De hyperemie vergroot de exsudatie. Via serumfactoren worden infiltratie en hyperemie en daardoor weer exsudatie...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 224-240 - Editie 3 - 1967

SOCIALE TANDHEELKUNDE LOKALE APPLICATIE MET EEN 2% NATRIUMFLUORIDEOPLOSSING EN TANDCARIËS N. A. KUIPÉRI Methodiek In het schooljaar 1955/56 werd te Amsterdam begonnen met lokale applicatie van een 2% natriumfluoride-oplossing bij leerlingen der eerste klassen van 54 scholen voor gewoon lager...

Lees artikel (pdf)

Artikel 12, p. 239-245 - Editie 3 - 1923

MIFEI á EVIEREIRmFR EceE?Arermaatílmrmt/ BEROEPSBELANGEN R ~~~~~~~~~~~~~>~wB Tandheelkundige honoraria in het Buitenland. Om den Duitschen tandartsen een maatstaf aan de hand te doen bij het bepalen van hun honorarium ten aanzien van vreemdelingen uit landen met solider geldstelsel dan hun...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 475-488 - Editie 9 - 1918

IS VERVANGING MOGELIJK? 475 III. Is vervanging mogelijk ? Bij beantwoording van vragen als deze treedt op het duidelijkst de reusachtige voorsprong in het licht, welke de moderne metalenkennis bezit, vergeleken bij de vroegere „practical metallurgy." Werkte deze laatste slechts met...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 98-106 - Editie 3 - 1978

Toors: Voeding en tand cariës lering enige aanvechtbare passages in voorkwamen blijft dit een uniek Nederlands onderzoek temeer daar alle onderzochte produkten ook met hun merknaam werden genoemd. Zij laten zien dat de suikerretentie-tijd voor verschillende snoepwaar sterk uiteenloopt....

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 559-563 - Editie 10 - 1918

C7 BERICHTEN EN VARIA. E Leergang in Mond. en Tandhygiöne aan de Volks' Universiteit te 's.Gravenhage. Op verzoek van de Anti'Tandbederfvereeniging heeft het Bestuur der Volks'Universiteit te 's.Gravenhage be, sloten een leergang te doen houden in Mond' en tandhygiëne voor Afdeeling A, d. w....

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 68-74 - Editie 2 - 1984

Onderzoek Bras e.a.: De folliculaire cyste pathogenesis of human dentigerous cysts. J Oral Pathol 1980; 9: 82-91. 13.Payne TF. An analysis of the clinical and histopathologic parameters of the odontogenic keratocyst. Oral Surg 1972; 33: 538-546. 14.Brannon RB. The odontogenic keratocyst. A...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 303-326 - Editie 4 - 1969

N.T.v.T. 76 (1969), april Uit de Medische Dienst der N.V. Philips Gloeilampenfabrieken te Eindhoven. Directeur: Dr. G. J. Fortuin. EEN CARIESSTUDIE VAN DE MELKMOLAREN EN DE BETEKENIS ERVAN VOOR HUN REGELMATIGE CONSERVERENDE VERZORGING N. A. K. M. VAN ERP A. C. MEYER-JANSEN 1. Inleiding Het mag...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 1-22 - Editie 1 - 1953

OORSPRONKELIJKE BIJDRAGEN TANDHEELKUNDIGE MATERIAALKENNIS DOOR jr. N. TEKENBROEK (Vervolg) TWEEDE GEDEELTE HOOFDSTUK XI. TANDHEELKUNDIGE CEMENTEN II Zinkphosphaatcementen § 1. American Dental Association Specificatie no. 8 betreffende Zinkphosphaatcement (Eerste revisie 1 Juli 1938) A....

Lees artikel (pdf)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje