× ABONNEREN

7647 resultaten voor '5'

Het NTVT bestaat meer dan 125 jaar. We hebben onze schat aan informatie ondergebracht in 4 onderdelen die je door kan zoeken. Artikelen zijn alle artikelen van het tijdschrift sinds 2000. Actueel zijn alle nieuwsberichten, historisch archief zijn alle gedigitaliseerde artikelen sinds 1894 tot 2000. Ben je op zoek naar onze webinars of specifieke afbeeldingen? Die zijn te vinden onder Afbeeldingen & Multimedia

Snelzoeken

Alle columns van Marijke Westerduin

Filter resultaten

Jaargangen

tot

Artikel 11, p. 745-751 - Editie 10 - 1927

á3t- ma-z-xwAfnwa Ima3!? =f2c~ n -ux. ~:na:tz-x -nMr2;•lamPloatiil ig BERICHTEN EN VARIA eare):D'O~Ketriit :•2x-2:QaFOUJUIr4:4m0fimali&jcaje DE OPENING VAN DE POLIKLINIEK DER A.T.V. TE AMSTERDAM Op Zaterdag 30 September is de polikliniek van de Coöperatie „Tandheelkundige Polikliniek...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 105-112 - Editie 3 - 1986

Ned Tijdschr Tandheelkd 93 (1986) maart Onderzoek thy Teeth) organises a yearly recurring publicity campaign in order to draw the attention of the inhabitants of Amsterdam to a certain aspect of oral disease or oral hygiene. In this article the evaluative studies of the ten campaigns...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 263-267 - Editie 7 - 1973

Ned Tijdschr Tandheelkd 80 (1973), juli-aug. DE HOOGTE VAN DE INTEGRAAL GEABSORBEERDE DOSIS BIJ HET VERVAARDIGEN Uit de afdeling Tandheelkundige Röntgenologie van de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Hoofd: A. C. M. van de Poel. VAN EEN LONG-CONE EN SHORT-CONE RÖNTGENSTATUS A. C. M. VAN...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 565-583 - Editie 8 - 1958

Uit de afdeling Orthodontie der Riks-Universiteit te Groningen Hoofd: Prof. K. G. B ij l s t r a DE PROJECTIE VAN HOEKEN EN LIJNSTUKKEN BIJ SCHEDEL-RONTGENFOTO'S MET BEHULP VAN DE GRONINGER CEFALOSTAAT EN OPNAME TECHNIEK DOOR J. M. BEEK en F. P. G. M. VAN DER LINDEN In de laatste decennia is de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 599-614 - Editie 7 - 1941

NED. MAATSCHAPPIJ 'TOT BEN/ORDERING' oE2J TA&ND1 -LEELKUNDI '~• LIJST VAN CANDIDAAT-LEDEN Eventueele bezwaren moeten binnen vier weken worden ingediend bij den Secretaris der Maatschappij. — (art. 2 H.R.). W. J. M. Gruythuysen, Hoensbroek, J. Koop s, Beilen, J. C. F. Bouma n, Amersfoort, R....

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 771-795 - Editie 10 - 1938

~lilt SOCIALE-) T&NDNLKUHD • THE NEW LAW ON PUBLIC DENTAL CARE IN SWEDEN 1) An account of the proposals of the committee of Dental Experts in 1937 by Gösta Beijbom, One of the five experts. Surveyed and translated by T. Hildebrand Introduction.. In Sweden, there has long been an urgent need...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 326-332 - Editie 8 - 1994

Boekbesprekingen Boekbesprekingen G.E.H.M. DIJKMAN. Fluoride releasing composites — the effect on secondary caries. 159 pag. Academisch proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, 1993. Composietrestauraties hebben zichzelf een vaste plaats verworven in de tandheelkunde, voornamelijk door hun...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 29-39 - Editie 1 - 1979

Onderzoek Ned Tijdschr Tandheelkd 86 (1979), januari ONDERZOEK Samenvatting: DRUKSTERKTE, DIMENSIONELE VERANDERING EN HARDHEID VAN EEN TWEETAL AMALGAAMLEGERINGEN IN RELATIE TOT MENGTIJD EN UITGESTELDE CONDENSATIE B. A. MESMAN SCHULTZ Trefwoorden: Materiaalkunde — Amalgaam Inleiding Een van...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 212-219 - Editie 6 - 1973

Uit de afdeling Tandheelkundige Röntgenologie van de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Hoofd: A. C. M. van de Poel. DE OPPERVLAKTE-EXPOSIE VAN DE HUID BIJ LONG-CONE EN SHORT-CONE OPNAMEN A. C. M. VAN DE POEL R. TH. GROOTHEDDE *) Zodra men zich bewust werd dat het gebruik van ioniserende...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 127-131 - Editie 4 - 1973

Ned Tijdschr Tandheelkd 80 (1973), april ENKELE DIFFERENTIEEL-DIAGNOSTISCHE ASPECTEN VAN ANGLE KLASSE II/1-MALOCCLUSIE Uit de afdeling Orthodontie van de rijksuniversiteit te Utrecht. Hoofd: Prof. H. J. L. Smeets. TH. J. HAVER, A. B. M. TSEN HSIANG Inleiding Wanneer in de orthodontie een...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 281-302 - Editie 4 - 1969

N.T.v.T. 76 (1969), april OORSPRONKELIJKE BIJDRAGEN Werkgroep Tand- en Mondziekten van de Gezondheidsorganisatie T.N.O., Laboratorium voor Microbiologie, Rijksuniversiteit Utrecht. FLUORIDETOEVOEGING AAN DRINKWATER III RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK TIEL—CULEMBORG NA 131 JAAR G. W. KWANT Dr....

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 707-747 - Editie 11 - 1958

OORSPRONKELIJKE BIJDRAGEN SOMATISCHE EN PSYCHOLOGISCHE ASPECTEN VAN VINGERZUIGEN DOOR HEINZ C. BERENDT D.M.D. (Tandheelkundig Instituut van de Hebreeuwse UniversiteitHadassah Medical School, Jeruzalem) en ARON BRAND (Auraban) M.D. (Kinderafdeling van het Bikur Cholim Ziekenhuis, Jeruzalem)...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 1957-481-493 - Editie 7 - 1957

OORSPRONKELIJKE BIJDRAGEN DE VORM VAN DE TANDBOOG DOOR PROF. R. W. BROEKMAN III Uit de voorgaande publikaties (T. v. T. 1957 No's 5 en 6) is gebleken, dat het niet mogelijk is om op een verantwoorde wijze, zelfs niet voor praktische toepassing als diagnostisch hulpmiddel in de orthodontie, de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 293-295 - Editie 8 - 1992

NVT-thema: Duurzaamheid Duurzaamheid van conventionele kronen, bruggen en partiële prothesen A.F. Kayser, tandarts `Naar een voordracht gehouden tijdens de voorjaarsvergadering 1992 van de Nederlandse Vereniging van Tandartsen op 27 maart te Utrecht. Uit de vakgroep Orale functieleer van de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 12, p. 192-194 - Editie 5 - 1988

Steketee: Aanvullende ziekenfondsverzekering Feuilleton TANDHEELKUNDE IN DE AANVULLENDE ZIEKENFONDSVERZEKERING *) EEN INVENTARISATIE E. F. Steketee, econoom Uit de vakgroep Sociale Tandheelkunde van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Trefwoorden: Sociale...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 62-67 - Editie 2 - 1975

SteJJanie: Studiekeuze-motieven Deze veronderstelling werd ondersteund door de uitkomsten die werden verkregen uit de berekening van de correlatie-coëfficiënt (Pearson) tussen de afzonderlijke items en het hoofdmotief, waartoe de betreffende items behoren. De resultaten hiervan kan men terug...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 415-432 - Editie 6 - 1963

FLUORIDE TOEVOEGING AAN DRINKWATER II RESULTAAT VAN HET ONDERZOEK CULEMBORG-TIEL TANDCARIËS VAN PITS EN FISSUREN O. BACKER DIRKS, B. HOUWINK en G. W. KWANT Caries werkgroep Gezondheidsorganisatie T.N.O., Laboratorium voor Microbiologie, Rijksuniversiteit Utrecht Inleiding Bij het onderzoek...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 41-55 - Editie 1 - 1931

i E1GDL1"J I8ELANGI ~ r TUCHTRECHT DOOR Mr. G. H. E. NORD-Ti-IOMSON. De Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde bezit in hare afdeelingsraden en den raad van beroep de organen, die beslissen over handelingen der leden in strijd met de waardigheid van .het beroep, over...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 462-481 - Editie 6 - 1923

LIBELLUS DE DENTIBUS VAN BARTHOLOMEUS EUSTACHIUS VERTAALD NAAR DE OORSPRONKELIJKE UITGAVE VAN 1563 DOOR G. H. BISSELING EN S. W. F. MARGADANT 463 HOOFDSTUK X. De verschillende gedaanten van de wortels der kiezen bij mensch en aap. Na deze uiteenzetting is het nu tijd, dat wij over de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 94-97 - Editie 3 - 1991

Schuurs e.a. !Statistiek Statistiek voor tandartsen (IV) Daar gooien we om; één steekproef, dichotome meting Samenvatting. Bijna iedereen dobbelt wel eens of gooit eens kruis of munt. Hier is beschreven hoe, met behulp van alle theoretisch mogelijke combinaties van kruis en munt (binomiale...

Lees artikel (pdf)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje