× ABONNEREN

7647 resultaten voor '5'

Het NTVT bestaat meer dan 125 jaar. We hebben onze schat aan informatie ondergebracht in 4 onderdelen die je door kan zoeken. Artikelen zijn alle artikelen van het tijdschrift sinds 2000. Actueel zijn alle nieuwsberichten, historisch archief zijn alle gedigitaliseerde artikelen sinds 1894 tot 2000. Ben je op zoek naar onze webinars of specifieke afbeeldingen? Die zijn te vinden onder Afbeeldingen & Multimedia

Snelzoeken

Alle columns van Marijke Westerduin

Filter resultaten

Jaargangen

tot

Artikel 3, p. 186-195 - Editie 5 - 1984

Boekbesprekingen macht, vrijheid, creativiteit en genegenheid. Deze vier paren van factoren liggen naar zijn idee op één lijn. Wat mij het meest heeft aangesproken in dit boek, is het belang dat Van Haaren toekent aan meditatie, aan het leren luisteren naar ons zelf, als een van de voorwaarden...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 489-500 - Themanummer - 1983

Controversen Ned Tijdschr Tandheelkd 90 (1983), themanummer WEL OF NIET TE VEEL FLUORIDE? Samenvatting: A. H. B. SCHUURS Uit de vakgroep Cariologie, Endodontologie en Pedodontologie van de Universiteit van Amsterdam. Trefwoorden: Preventieve tandheelkunde — Fluoride — Fluorosis 1....

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 286-291 - Editie 6 - 1983

Gelhard en Arends: Remineralisatie van glazuur Jubileumcongres WTA REMINERALISATIE VAN GLAZUUR IN EEN 'IN VIVO' MODEL Samenvatting: T. B. F. M. GELHARD J. ARENDS Uit de Vakgroep Parodontologie —Prothetodontie — Sosiodontie en de Vakgroep Materia Technica van de rijksuniversiteit te...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 8-11 - Editie 1 - 1983

Leempoel: Mondfotografie voor de algemeen-practicus Post academiam MONDFOTOGRAFIE VOOR DE ALGEMEEN-PRACTICUS P. J. B. LEEMPOEL Uit de afdeling Occlusie-opbouw van de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Hoofd: Prof. Dr. A. F. Kdyser. Trefwoorden: Praktijkvoering — Fotografie 1. Inleiding...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 396-405 - Editie 11 - 1981

Onderzoek Vermeulen e.a.: Ervaring met partiële prothesen ONDERZOEK Samenvatting: TIEN JAAR KLINISCHE ERVARING MET PARTIËLE PROTHESEN AAN DE SUBFACULTEIT NIJMEGEN I A. VERMEULEN S. ESCHEN M. VAN 'T HOF Uit de afdeling Occlusie-opbouw van de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Hoofd: Prof....

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 151-159 - Editie 4 - 1976

Ned Tijdschr Tandheelkd 83 (1976), april 8. Kuipers, J. S., Van Weering, H. K. (1973): Skin disinfection with iodine compounds. Arch Chir Neerl. 25: 53. 9. Lowbury, E. J. L., Lilly, H. A. (1973): Use of 4% chlorehexidine detergent solution (Hibiscrub) and other methods of skin disinfection. Br...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 69-78 - Editie 2 - 1976

Ned Tijdschr Tandheelkd 83 (1976), februari III. ONDERZOEK NAAR HET EFFECT VAN DE VOORLICHTINGSCAMPAGNE ACTIE `GEZOND GEBIT' TE EDE DE SOCIAAL-WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKINGEN L. M. KLINKERT J. NIJSTAD Trefwoorden: Tandheelkundige Gezondheidsvoorlichting en -Opvoeding Zoals reeds in de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 241-246 - Editie 6 - 1975

Ned Tijdschr Tandheelkd 82 (1975), juni TANDEN BORSTELEN OP DE KLEUTERSCHOOL W. REULAND-BOSMA L. J. VAN DIJK Uit de kliniek voor Sosiodontie van de rijksuniversiteit te Groningen. Hoofd: Prof. D. F. Veldkamp. Uit de kliniek voor Parodontologie van de rijksuniversiteit te Groningen. Hoofd: Dr....

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 391-400 - Editie 10 - 1974

Ned Tijdschr Tandheelkd 81 (1974), november DUIM- OF VINGERZUIGEN*) M. DE BOER**) I. Tandheelkundige aspecten Vrij algemeen wordt tegenwoordig aangenomen, dat duim- of vingerzuigen kan worden beschouwd als een belangrijke oorzakelijke factor voor orthodontische afwijkingen. Helaas ontbreekt...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 251-261 - Editie 7 - 1974

Ned Tijdschr Tandheelkd 81 (1974), juli/aug. ingegaan, wordt er alleen op gewezen dat overbelasting o.a. door verkeerd gebruik van het gewricht, een belangrijke rol speelt. Beperking van de mobiliteit van het gewricht kan eveneens ontstaan doordat de discus articularis wordt `ingeklemd'.Bij een...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 341-346 - Editie 10 - 1970

N.T.v.T. 77 (1970), oktober Het verwijderen van de bracket en het cement is niet moeilijker dan het wegnemen van een stukje tand- steen. Deze methode kan in bepaalde, moeilijke omstandigheden en wanneer de esthetiek een woordje meespreekt de problemen vereenvoudigen en vooral in combinatie met...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 392-399 - Editie 5 - 1961

SOCIALE TANDHEELKUNDE ENIGE SOCIAAL-TANDHEELKUNDIGE ASPECTEN DER JEUGDVERZORGING DOOR N. A. K. M. VAN ERP Inleiding De doelstelling van een sociaal-tandheelkundig plan is: de schade, die het natuurlijk gebit en de omringende weefsels van de bevolking door tand- en mondziekten bedreigt te...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 145-166 - Editie 3 - 1958

OORSPRONKELIJKE BIJDRAGEN Uit de Afdeling Conserverende Tandheelkunde van het Tandheelkundig Instituut te Utrecht. Hoofd: Prof. Dr. H. M. J. Scheer. DE TOEPASSING VAN BACTERIOLOGISCHE CONTROLES IN DE ENDODONTIE IV. De invloed van mechanische preparatie en het appliceren van medicamenten op de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 442-447 - Editie 6 - 1952

Natrium- en Kaliumgehalte van het speeksel door 1., N. Tekenbroek en M. G. Woldring In een vorige publicatie (5) werd reeds gewezen op de verschillen in het natrium- en kaliumgehalte van speeksel, die tussen verschillende proefpersonen kunnen voorkomen. Over de chemie van het speeksel is...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 57-95 - Editie 1 - 1941

NOD. 4&ATSCHAPPU TOT BEVORDERING' DEiz TANDHEELKUNDI LIJST VAN CANDIDAAT-LEDEN Eventueele bezwaren moeten binnen vier weken worden ingediend bij den Secretaris der Maatschappij. — (art. 2 H.R.). J. de Vries Reilingh, Hengelo (O.), L. A. M. Arnolds, Hoorn, K. W. Boelkens, Bedurn, Th. Wagener,...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 87-113 - Editie 1 - 1937

NED. MAATSCHAPPIJ Tar BE,VORDERING' DEI7 TANDI-LEELKUNDJ . AFDEELINGSVERSLAGEN AFDEELING AMSTERDAM. JAARVERSLAG OVER 1936. De tijd is weer aangebroken om verslag uit te brengen van de gebeurtenissen in de A.T.V. in het afgeloopen jaar. De jaarvergadering van 27 November 1935 koos de volgende...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 329-334 - Editie 5 - 1933

5 BeROM 'rfts BELANGEN VAN TANDARTS EN FISCUS I II Inkomstenbelasting. Voor de berekening van het zuiver inkomen kunnen verschillende aftrekposten worden toegepast, waarvan die voor „alimentatie" zeer belangrijk kunnen zijn. In het bijzonder wordt hier gedacht aan de lasten, die ouders...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 207-244 - Editie 3 - 1932

OORSPRONKELIX BIJDRAGE ; BIJDRAGE TOT DE KENNIS VAN IN DE TANDHEELKUNDE GEBRUIKTE AMALGAMEN DOOR Dr. J. DE LIVER. HOOFDSTUK I. Inleiding. Argumentatie van het onderzoek. Een zeer belangrijke plaats onder de in de tandheelkunde gebruikte materialen nemen zonder twijfel de z.g.n. amalgamen in....

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 444-482 - Editie 6 - 1930

xxxxxxxxxxxxxxxxx~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 51 NED. MAATSCHAPPIJ TOT BEVO RDERIN G DER x g TANDHEELKUNDE x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BESCHRIJVINGSBRIEF VOOR DE ZESTIENDE JAARVERGADERING. (Twee en Twingste Algemeene Vergadering). te houden te Maastricht op Vrijdag 20 Juni...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 150-158 - Editie 2 - 1909

150 KENNIS DER ASPIRATIE-PNEUMONIEËN. de eerste, die tevens de beste steriliseering van den mond met verschillende antiseptica naging, beschouwt aan de hand van die onderzoekingen het cavum pharyngo-nasale als een uitstekende ontwikkelingsplaats der microorganismen. II. Terugkeerende tot onze...

Lees artikel (pdf)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje