× ABONNEREN

7647 resultaten voor '5'

Het NTVT bestaat meer dan 125 jaar. We hebben onze schat aan informatie ondergebracht in 4 onderdelen die je door kan zoeken. Artikelen zijn alle artikelen van het tijdschrift sinds 2000. Actueel zijn alle nieuwsberichten, historisch archief zijn alle gedigitaliseerde artikelen sinds 1894 tot 2000. Ben je op zoek naar onze webinars of specifieke afbeeldingen? Die zijn te vinden onder Afbeeldingen & Multimedia

Snelzoeken

Alle columns van Marijke Westerduin

Filter resultaten

Jaargangen

tot

Artikel 8, p. 277-283 - Editie 7 - 1973

EXCERPTA ODONTOLOGICA Correspondentie deze rubriek betreffende te richten aan: A. C. Lamers, Rijksweg 217, Heumen (Gld.). Sectie I Basiswetenschappen 749. The gingival seal — A report on an histochemical investigation of the dental cuticle. J. A. Cran. Aust Dent J 17: 346, 1972. Het vraagstuk...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 103-109 - Editie 3 - 1973

LONG-CONE OF SHORT-CONE BITEWINGOPNAMEN? Uit de afdeling Tandheelkundige Röntgenologie van de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Hoofd: A. C. M. van de Poel. EEN VERGELIJKEND KWALITATIEF ONDERZOEK A. C. M. VAN DE POEL A. S. H. DUINKERKE W. H. DOESBURG*) In de tandheelkunde zijn...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 226-231 - Editie 6 - 1972

OVER DE NOODZAAK VAN DE ASPIRATIECONTROLE BIJ HET GEVEN VAN LOKALE ANESTHESIE IN DE TANDHEELKUNDE Uit de afdeling Prothetische Tandheelkunde van het Tandheelkundig Instituut der Rijksuniversiteit te Utrecht. Hoofd: Prof. G. E. Flögel. G. E. FLÖGEL Inleiding Het uitvoeren van een...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 69-75 - Editie 2 - 1972

Ned. T. Tandheelk. 79 (1972), februari PIJNBESTRIJDING MET EENVOUDIGE ANALGETICA IN DE TANDHEELKUNDE Uit de Werkgroep Klinisch Geneesmiddelenonderzoek van de Gezondheidsorganisatie TNO te 's-Gravenhage. R. H. BOOY. arts Bij de bestrijding van pijn wordt ook in de tandheelkunde een veelvuldig...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 420-428 - Editie 12 - 1971

OORSPRONKELIJKE BIJDRAGEN EEN VERGELIJKEND Uit de afdeling Conserverende Tandheelkunde (onderafdeling Pedodontie) van het Tandheelkundig Instituut der rijksuniversiteit te Utrecht. Hoofd: Prof. I. van Amerongen. RÖNTGENOLOGISCH ONDERZOEK NAAR DE GEBITSTOESTAND VAN 94 VIERJARIGEN EN 96 ZES-...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 197-203 - Editie 5 - 1971

Ned. T. Tandheelk. 78 (1971), mei Preventieve Orthodontie (nog) niet toekomt: dat verslag vermeldt dan ook de dorre mededeling: „Er bestaat nog een vacature als schrijfster voor halve dagen". Neen, zo gezien heeft de Almanakredactie met haar va- rium dat aan deze bespreking als motto werd...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 52-59 - Editie 2 - 1970

Duyzings: Milwaukee-corset tion devices or splints. Their object is to keep the dental arches in the right relation in order to favour the construction of the alveolar process — during a growing phase or otherwise. Literatuur: 1.Chapchal, G. (1956): Handleiding bij het orthopaedisch...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 813-820 - Editie 11 - 1969

N.T.v.T. 76 (1969), november Uit de afdeling Gnathologie van het Tandheelkundig Instituut te Utrecht. Hoofd: A. A. D. Derksen, lector. EEN HARDNEKKIGE ILLUSIE A. A. D. DERKSEN Bezinning op een mogelijkheid de volledige prothese maximale stabiliteit en kauwrendement te geven, deed reeds aan het...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 710-722 - Editie 10 - 1968

SOCIALE TANDHEELKUNDE Naarmate de fluoridering van drinkwater in Nederland voortgang vindt is dit onderwerp via de onderscheidene publiciteitsorganen met groeiende nadruk onder de aandacht van de vaderlandse staatsburgers gebracht. Helaas bijna uitsluitend in negatieve zin. Dit laatste misschien...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 81-93 - Editie 2 - 1968

OORSPRONKELIJKE BIJDRAGEN Uit de afdeling Dento-maxillaire Orthopaedie van het Tandheelkundig Instituut der Rijksuniversiteit te Utrecht. Hoofd: destijds Prof. R. W. Broekman. DE RELATIEVE WAARDE VAN GESTANDAARDISEERDE AFDRUK- EN UITGIETMETHODEN BIJ HET VERVAARDIGEN VAN GIPSMODELLEN VOOR...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 854-870 - Editie 11 - 1967

SOCIALE TANDHEELKUNDE Uit het Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek T.N.O. te Zeist. GEBITSONDERZOEK BIJ 8-JARIGE SCHOOLKINDEREN 1964/65 *) Dr. J. F. DE WIJN (rapporteur) Dr. H. F. ADAM 1. Inleiding Bij de derde oriëntering omtrent de ontwikkeling, voedingstoestand en voedingsgewoonten van...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 459-476 - Editie 6 - 1966

BEROEPSBELANGEN ENKELE SOCIOLOGISCHE PROBLEMEN IN DE TANDHEELKUNDE PROF. R. W. BROEKMAN Wanneer wij onder sociologie „de leer van de samenleving" verstaan, dan wordt dus met bovenstaande titel aangegeven, dat wij ons zullen bezighouden met de positie van de tandheelkunde, maar ook van de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 749-759 - Editie 11 - 1964

OORSPRONKELIJKE UIJDRAGEN Uit de afdelingen Conserverende Tandheelkunde en Materiaalkunde van het Tandheelkundig Instituut der Rijksuniversiteit te Utrecht. DE INVLOED VAN DE CONDENSATIEMETHODE OP DE VERDELING VAN KWIK IN AMALGAAMRESTAURATIES G. E. FLOGEL Inleiding In het verleden heeft men...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 661-679 - Editie 8 - 1962

EXCERPTA ODONTOLOGICA Correspondentie deze rubriek betreffende te richten aan: Dr. J. B. Visser, Koningsstraat 15, Hilversum Sectie I Basiswetenschappen 592. W. G. VAN HEURN, A. M. HUSS0N. Extra premolaren in de onderkaak van de mol, Talpa Europaea Linnaeus. Lutra 2:5, 1960. Dat het gebit van...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 619-632 - Editie 7 - 1951

Over infectie van het wortelkanaal door bacteriën uit het speeksel, onmiddellijk voor het aanbrengen van de wortelvulling door Dr. H. Egyedi Aanleiding tot het schrijven van deze verhandeling was de lectuur van een kortgeleden verschenen boek van G o t t l i e b, Barron en Cr ook: Endodontia...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 527-549 - Editie 7 - 1950

OORSPRONKELIJKE BIJDRAGEN Uit het laboratorium voor Tandheelkunde der R. U. Groningen Natrium= en Kalium=gehalte van het speeksel bepaald door middel van quantitatieve Vlamspectoroscopie door J. N. Tekenbroek en M. G. Woldring Een methode wordt besproken om op snelle wijze, geschikt voor...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 361-388 - Editie 4 - 1941

NED. NAAATSCHAPP'J ToT BEVORDERING' o E TANDHEELKUNDI LIJST VAN CANDIDAAT-LEDEN Eventueele bezwaren moeten binnen vier weken worden ingediend bij den Secretaris der Maatschappij. — (art. 2 H.R.). (Afdeeling Utrecht). J. L. Krom J r., Maartensdijk, Mevr. E. Lievendag, Amsterdam, (Afdeeling...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 186-191 - Editie 2 - 1941

NED. MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING'DE TANDHEILKUNDE LIJST VAN CANDIDAAT-LEDEN Eventueele bezwaren moeten binnen vier weken worden ingediend bij den Secretaris der Maatschappij. — (art. 2 H.R.). J. C. van der V e u r, Winterswijk. J. Barendregt v. Charlois, Den Haag. A. J o n g s m a,...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 355-367 - Editie 4 - 1940

~ _\ I I Z BELANGI DE TANDHEELKUNDIGE BEVOEGDHEID VAN DEN HUISARTS In een redactioneel artikel „Arts en Tandheelkunde" (zie dit Tijdschrift, Februari 1939) hebben wij vermeld den hier en daar voorkomenden misstand, dat door huisartsen ten plattelande prothesen worden vervaardigd en gewezen...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 555-579 - Editie 7 - 1929

SCHULZAHNPFLEGE UND VOLKSGESUNDHEIT VON PROF. DR. MED. DR. JUR. H. C. ERNST JESSEN Präsident der H. C. F. D. I. 616.314 :371 : 614 „Worte leben nur wenn sie 'Paten sind, in der Nachwelt weiter." Die ersten Anfänge der Schulzahnpflege gehen zurück in das Jahr 1885. Damals wurden in...

Lees artikel (pdf)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje