× ABONNEREN

7647 resultaten voor '5'

Het NTVT bestaat meer dan 125 jaar. We hebben onze schat aan informatie ondergebracht in 4 onderdelen die je door kan zoeken. Artikelen zijn alle artikelen van het tijdschrift sinds 2000. Actueel zijn alle nieuwsberichten, historisch archief zijn alle gedigitaliseerde artikelen sinds 1894 tot 2000. Ben je op zoek naar onze webinars of specifieke afbeeldingen? Die zijn te vinden onder Afbeeldingen & Multimedia

Snelzoeken

Alle columns van Marijke Westerduin

Filter resultaten

Jaargangen

tot

Artikel 2, p. 317-353 - Editie 7 - 1912

XXIIste Vergadering van de Vereeniging van Nederlandsche Tandartsen gehouden op Zaterdag 13 en Zondag 14 Juli 1912, te Utrecht. Zaterdagavond. Als de Voorzitter, de Heer K link ham er , om 84 uur in het Haagsch koffiehuis de vergadering opent, zijn volgens presentielijst aanwezig de leden: K o 1...

Lees artikel (pdf)

Artikel 10, p. 158-163 - Editie 4 - 1995

Excerpta odontologica Excerpta odontologica Restauratieve tandheelkunde alloy microleakage study. J Am Dent Assoc 1994; 125: 282-8. Ch. Penning, Leidschendam Gevoeligheid na restaureren met amalgaam Microlekkage van pas vervaardigde amalgaamrestauraties kan leiden tot verhoogde gevoeligheid...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 398-402 - Editie 10 - 1994

Schuurs e.a.: Amalgaam Amalgaam A. H. B. Schuurs, tandarts' J. Hoogstraten, psycholoog' M. A. J. Eijkman, tandarts' XVIII. Groepskenmerken in de houding ten aanzien van amalgaam Samenvatting. Op grond van hun antwoorden op een aantal vragen over amalgaam kunnen 1 147 respondenten in 4 groepen...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 291-296 - Editie 7 - 1994

Boekbesprekingen Boekbesprekingen S. LUNDQVIST. Speech and other oral functions. Clinical and experimental studies with special reference to maxillary rehabilitation on osseointegrated implants. 180 pag. Academisch proefschrift University of Göteborg, 1993. Swedish Dental Journal, supplement...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 272-274 - Editie 6 - 1993

Velders en Van Aken: Dosisdistributie Dosisdistributie in weefsels Samenvatting. De dosisdistributie in weefsels kan de aard en de mate van de biologische effecten van röntgenstraling beïnvloeden. In dit art ikel wordt ingegaan op parameters die van invloed zijn op de dosisverdeling bij...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 235-238 - Editie 5 - 1993

Post academiam A.a.: de bacterie met de lange naam Samenvatting. Naar aanleiding van de introductie van de `chairside-test' (Evalusite van Kodak) voor onder andere de bacterie Actinobacillus actinomycetemcomitans (A.a.) is de relatie tussen A.a. en parodontale afbraak aan een nader onderzoek...

Lees artikel (pdf)

Artikel 9, p. 265-267 - Editie 7 - 1992

Post academiam Boekbesprekingen ONDER REDACTIE VAN J. J. E. VAN EVERDINGEN, N. S. KLAZINGA. De wet tot behoud van waarheid. Verkenningen naar de samenhang in bewijsvoe ri ng tussen wetenschap, geneeskunde en recht. 355 pag. Uitgeveri j Belvédère, Overveen 1991. P ri js f 37,50. ISBN 90 73459...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 134-138 - Editie 4 - 1992

Uiten voorde praktijk Uit en voor de praktijk Tanden bij de geboorte (`Natal teeth') Een casus Een huisarts verwees een zes dagen oud jongetje dat geboren was met twee tandachtige structuren in het onderfront (afb. 1). Volgens de ouders en de kraamverzorgster had de baby pijn en last tijdens...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 50-52 - Editie 2 - 1992

Boekbesprekingen Boekbesprekingen M. V. MARTIN. Infection control in the dental environment. Effective procedures. 91 pag. Martin Dunitz Publishers, London 1991. Prijs £ 14.95. ISBN 1 85317 028 3. worden deze desinfectantia voor uitgebreid gebruik in een drukke praktijk aanbevolen. Kortom,...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 297-300 - Editie 7 - 1990

NVvT-thema C. Kuit, tandarts Tandvervanging in het front en nazorg Samenvatting Onderzoek in een algemene praktijk naar het effect van nazorg laat zien dat bij een relatief korte tijdsinvestering zelfs parodontaal zwakke pijlerelementen gedurende vele jaren kunnen worden behouden. 1 INLEIDING...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 239-243 - Editie 7 - 1988

Post academiam Post academiam Oorspronkelijke bijdragen ANTIBACTERIËLE BEHANDELING VAN PARODONTALE ONTSTEKINGEN F. H. M. Mikx, microbioloog Uit de afdeling Preventieve en Sociale tandheelkunde van de Katholieke Universiteit te Nijmegen. SAMENVATTING Het gebruik van antibacteriële middelen...

Lees artikel (pdf)

Artikel 11, p. 199-205 - Editie 5 - 1986

Meningen is van randvoorwaarden zoals bijvoorbeeld de financiering? d. De budgettaire consequenties van tandheelkundige zorgverlening op jaarbasis staan in rechtstreeks verband met het rendement: de duurzaamheid van die zorg. Nooit is dit rendement in de zo `duur' geachte particuliere praktijken...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 50-58 - Editie 2 - 1985

Boekbesprekingen Boekbesprekingen C. de Putter: Permucosal dental implants of dense hydroxylapatite. An animal experimental study. 168 pag. Academisch proefschrift, Vrije Universiteit te Amsterdam. V.U. Uitgeverij, Amsterdam 1984. Prijs f 37,50. ISBN 90 6256 425 9. Volgens het, uitstekende,...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 22-27 - Editie 1 - 1985

Onderzoek Westmaas-Jes e.a.: Gebitstoestand 6- en 12-jarige kinderen ONDERZOEK DE GEBITSTOESTAND BIJ 6- EN 12-JARIGE KINDEREN IN NOORD-OOSTFRIESLAND RESULTATEN VAN EEN EPIDEMIOLOGISCH CARIËSONDERZOEK IN 1982 EN EEN VERGELIJKING MET DE GEGEVENS UIT ONDERZOEKEN IN 1973, 1976 EN 1979 M. M....

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 515-522 - Editie 12 - 1984

Post academiam weer toeneemt vallen zij vaak terug op hun vroegere, habituele reacties. Voor de werkwijze die in dit artikel is beschreven, is een opleiding tot klinisch psycholoog niet nodig. Een brede belangstelling voor de patiënt ende bereidheid en durf om achter de klachten te kijken...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 333-342 - Editie 9 - 1984

Ned Tijdschr Tandheelkd 91 (1984) september Post academiam De laatste bijdrage gaat over het toepassen van `Intramobile Zylinder Implantate (IMZ)' in de partiële prothetiek en komt van de hand van Kirsch. Het betreft hier een titanium implantaat met een kunststof gedeelte wat enige...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 224-231 - Editie 6 - 1984

Post academiam Excerpta odontologica Excerpta odontologica Correspondentie deze rubriek betreffende te richten aan: A. C. Lamers, Rijksweg 217, 6582 AA Heumen. Sectie II Cariësonderzoek 965. Prevalence of dental caries and dental fluorosis in areas with optimal and above-optimal water...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 158-163 - Editie 4 - 1984

Heeres en Purdell-Lewis: Gelapplicaties bij kinderen Onderzoek ONDERZOEK Samenvatting: ROUTINEMATIGE GELAPPLICATIES MET BEHULP VAN CONFECTIELEPELS BU KINDEREN G. J. HEERES D. J. PURDELL-LEWIS Uit de vakgroep Parodontologie-Prothetodontie-Sosiodontie van de rijksuniversiteit te Groningen....

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 90-97 - Editie 3 - 1984

Redactioneel Prijsvraag PRIJSVRAAG TER GELEGENHEID VAN NEGENTIG JAARGANGEN: `FUNCTIONEERT DE TANDARTS OPGELEID INGEVOLGE DE WET VAN 4 AUG. 1947 ANDERS?' De opleiding tot tandarts droeg in de periodeTvóór 1947 geen specifiek wetenschappelijk karakter. Er was sprake van een beperkt medisch...

Lees artikel (pdf)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje