× ABONNEREN

1902 resultaten voor 'Infectie'

Het NTVT bestaat meer dan 125 jaar. We hebben onze schat aan informatie ondergebracht in 4 onderdelen die je door kan zoeken. Artikelen zijn alle artikelen van het tijdschrift sinds 2000. Actueel zijn alle nieuwsberichten, historisch archief zijn alle gedigitaliseerde artikelen sinds 1894 tot 2000. Ben je op zoek naar onze webinars of specifieke afbeeldingen? Die zijn te vinden onder Afbeeldingen & Multimedia

Snelzoeken

Alle columns van Marijke Westerduin

Filter resultaten

Jaargangen

tot

Artikel 2, p. 554-590 - Editie 7 - 1941

- , rK'`(~~!` D(/~~N(~~J, ~ O~~L\JV1 ,1v~i/~ ~J~j B'JDRAGEIf  ~ J // HAARDINFECTIE *) DOOR Dr. H. C. VAN LEEUWEN, Internist te 's-Gravenhage. Het verheugt mij hedenavond tot u te kunnen spreken over haard-infectie, een onderwerp dat mij zeer na aan het hart ligt. Uw Voorzitter 1) was een...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 279-294 - Editie 4 - 1901

Infectie en Desinfectie van Instrumenten. Voordracht, gehouden op de 13e vergadering van de Rotterdamsche Tandheelkundige Vereeniging, DOOR CARL H. WITTHAUS, D. D. S. Mijne Heeren. Om een duidelijk overzicht over dit belangrijk vraagstuk te verkrijgen, stel ik mij voor de bespreking te...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 81-85 - Editie 3 - 1994

Schutten e.a.: HIV-infectie Oorspronkelijke bijdragen E.A.J.M.Schulten,kaakchirurg i.o.' S.A. Danner, internist' D.A.S. Sjamsoedin, tandarts' I. van der Waal, kaakchirurg' HIV en tandheelkunde Deel 3. HIV-infectie: pathogenese, epidemiologie, definities en classificatie Samenvatting. Het...

Lees artikel (pdf)

Artikel 9, p. 581-600 - Editie 7 - 1923

NED. TANDHEELKUNDIG GENOOTSCHAP > reilim011aXeCRECatia EaCECIMIc az UD VERSLAG HONDERD EN ZESTIENDE VERGADERING OP 11 MAART '23 TE UTRECHT Dr. Mieremet, Prosector aan het Pathologischanatomisch Laboratorium der Rijks-Universiteit te Groningen: „Over de vraag, of tandaandoeningen als...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 132-135 - Editie 4 - 1994

Schulten e.a.: HIV en mondafwijkingen HIV en tandheelkunde E.A.J.M. SchuIten, kaakchirurg i.o.' D.A.S. Sjamsoedin, tandarts' 2 I. van der Waal, kaakchirurg' Deel 4. Mondafwijkingen bij HIV-infectie: huidige classificatie en diagnostische criteria Samenvatting. In de huidige classificatie van...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 376-382 - Editie 5 - 1962

UIT EN VOOR DE PRAKTIJK OVER DE MOGELIJKHEID VAN PULPA-INFECTIE VIA DE BLOEDBAAN Inleiding De aandoeningen van de pulpa betekenen voor de tandarts een probleem van overwegend belang. Immers het behoud van een volwaardig gebit is voor een niet gering deel van de vitaliteit van het pulpaweefsel...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 187-226 - Editie 3 - 1904

HANDF,LINGFN VAN HET Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap. 4de Serie. — 10de Aflevering. ACHT EN ZESTIGSTE VERGADERING van het Neder- landsch Tandheelkundig Genootschap, gehouden op Zondag 11 October 1903 in het Tandheelkundig Instituut te Utrecht. Voorzitter: Dr. C. van der Hoeven....

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 259-265 - Editie 6 - 1975

Ned Tijdschr Tandheelkd 82 (1975), juni Bacteriology. Bacteriological findings and biological implications. Int Dent J 12: 443-464. 6. König, K. G. (1971): Karies und kariesprophylaxe. Uitgever: Wilhelm Goldmann Verlag in München Gruppe Wissenschaft. 7. Robinson (1946): Toothbrushing habits by...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 422-425 - Themanummer - 1985

Abraham-Inpijn: Noodsituaties Medische aspecten situaties op te vangen. De indicaties, con- Nawoord Getallen met betrekking tot de frequentie van medische problemen in de Nederlandse tandartspraktijk zijn niet beschikbaar. Hiernaar wordt op het ogenblik onderzoek verricht door de afdeling...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 337-339 - Editie 9 - 1991

Post academiam POST ACADEMIAM Oorspronkelijke bijdragen E.A.J.M. Schu l ten, tandarts Mondafwijkingen bij HIV-infectie Uit de afdeling Mondziekten en Kaakchirurgie en Pathologie van de Mondholte van de Vrije Universiteit/ACTA te Amsterdam. Nieuwe classificatie en standaardisatie van...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 195-203 - Editie 5 - 1987

AIDS en Tandheelkunde lokale problemen zoals ontsiering (laesies in het gelaat) of bedreiging van het gebit (laesies van het palatum). Systemische chemotherapie is in het algemeen weinig succesvol. Behandeling met — hoge doses — Interferon® lijkt iets meer te beloven, maar verkeert nog in...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 95-104 - Editie 2 - 1919

rEIMIMMI[)Af?21021M021021MMMl12mML?7 FEUILLETON. ..0 COEfi BRIEVEN UIT AMERIKA DOOR F. VAN MINDEN. I I. „Focal Infection". Na in mijn inleiding de maatschappelijke toestanden en verhoudingen in Amerika en hunne invloed op de tandheelkunde ruwweg geschetst te hebben, wil ik als eerste...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 83-102 - Editie 2 - 1901

Brieven over Conserveerende tandheelkunde. DOOR CARL H. WITTHAUS D. D. S. De Pulpa. L Over den belangrijksten factor die ons conserveerend werk compliceert, den toestand van de pulpa, heb ik tot dusverre gezwegen, en het is eenigszins aarzelend dat ik heden de pen opneem om U over dit thema te...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 229-230 - Editie 6 - 1994

Van der Waal e.a.: HIV en mondafwijkingen I. van der Waal, kaakchirurg' D.A.S. Sjamsoedin, tandarts'' E.A.j.M.Schulten, kaakchirurg i.o.' HIV en tandheelkunde Deel 6. Mondafwijkingen bij HIV-infectie: richtlijnen voorverwijzing Samenvatting. Bij het aantreffen van een mogelijk met HIV-infectie...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 394-399 - Editie 10 - 1975

Goutbeek en Teske: Beoordeling mondhygiëne 8 uur! Impredur blijkt dus niet het lang verwachte alternatief voor de koperstomp te zijn. Acht men gips te kwetsbaar dan kan Impredur wellicht net de uitkomst bieden. Samenvatting: Een vergelijkend onderzoek naar enige fysische eigenschappen van het...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 962-1016 - Editie 12 - 1939

0 TT~~~~^^ ,,II OLC~.,)r ii~~~~~ Ki~J~~I~Lr~.J~ Butx W  í~ OVER FRACTUREN EN FRACTUUR-BEHANDELING IN VERBAND MET KAAKVERWONDINGEN *) DOOR Prof. Dr. P. R. MICHAEL Hoogleeraar te Leiden. 616.716.8 0015 Ter inleiding zij het mij vergund enkele grepen te doen uit de algemeene...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 184-185 - Editie 5 - 1987

Danner: Inleiding en terminologie INLEIDING EN TERMINOLOGIE S. A. Danner, internist Uit de vakgroep Inwendige Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam. Trefwoorden: Geneeskunde — AIDS Datum acceptatie: 18 maart 1987. Adres: Dr. S. A. Danner, Academisch Medisch Centrum, Meibergdreef...

Lees artikel (pdf)

Artikel 6, p. 418-422 - Themanummer - 1985

Van Loon: Allergische contactstomatitis Summary: Title: Allergic contact stomatitis. Keywords: Pathology - Allergy - Contact stomatitis In this article the following topics are discussed: the concept of allergy, delayed allergy, cellular allergy and allergic contact stomatitis. Beside knowledge...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 530-551 - Editie 7 - 1923

ISPI® OORSPRONKELIJKE BIJDRAGEN OVER DE VRAAG, OF TANDAANDOENINGEN ALS „FOCALE INFECTIE" BETEEKENIS HEBBEN VOOR HET ONTSTAAN VAN ZIEKELIJKE VERANDERINGEN ELDERS IN HET LICHAAM 1) DOOR C. W. G. MIEREMET, prosector-conservator bij de pathologische anatomie aan de Rijks-Universiteit te...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 141-142 - Editie 4 - 1998

Algemeen medische informatie Algemeen medische informatie HIV- infectie en AIDS; de stand van zaken I In 1994 werd in dit tijdschrift in maar liefst 10 afleveringen aandacht besteed aan HIV-infectie en AIDS, vooral aan aspecten die van speciaal belang zijn voor de tandheelkunde (Ned Tijdschr...

Lees artikel (pdf)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje