× ABONNEREN

1902 resultaten voor 'Infectie'

Het NTVT bestaat meer dan 125 jaar. We hebben onze schat aan informatie ondergebracht in 4 onderdelen die je door kan zoeken. Artikelen zijn alle artikelen van het tijdschrift sinds 2000. Actueel zijn alle nieuwsberichten, historisch archief zijn alle gedigitaliseerde artikelen sinds 1894 tot 2000. Ben je op zoek naar onze webinars of specifieke afbeeldingen? Die zijn te vinden onder Afbeeldingen & Multimedia

Snelzoeken

Alle columns van Marijke Westerduin

Filter resultaten

Jaargangen

tot

Artikel 5, p. 561-563 - Editie 12 - 1989

Post academiam ORBITA-FLEGMONE ALS GEVOLG VAN EEN DENTOGENE INFECTIE J. van der Borden Jr. KNO-arts*) P. A. Steinmetz, assistent-kaakchirurg") L. Abraham-Inpijn, internste***) C. E. Visser, KNO-arts****) H. A. Westerbeek, arts-assistent KNO*) *)Uit de afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde **)de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 412-416 - Themanummer - 1986

Parodontologie Van Dijk e.a.: Vorming van tandplaque BIOADHESIE EN DE VORMING VAN TANDPLAQUE Samenvatting: MICROBIËLE EN FYSISCH-CHEMISCHE ASPECTEN L. J. VAN DIJK A. H. WEERKAMP H. J. BUSSCHER Uit de vakgroep Parodontologie-Prothetodontie-Sosiodontie, de vakgroep Orale Biologie en de vakgroep...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 224-231 - Editie 6 - 1984

Post academiam Excerpta odontologica Excerpta odontologica Correspondentie deze rubriek betreffende te richten aan: A. C. Lamers, Rijksweg 217, 6582 AA Heumen. Sectie II Cariësonderzoek 965. Prevalence of dental caries and dental fluorosis in areas with optimal and above-optimal water...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 318-326 - Editie 9 - 1980

Post academiam Moorer e.a.: Chronische parodontitis apicalis POST ACADEMIAM Samenvatting: CHRONISCHE PARODONTITIS APICALIS*) W. R. MOORER S. K. THODEN VAN VELZEN P. R. WESSELINK ' J. M. GENET H. W. KERSTEN Uit de vakgroep Cariologie, Endodontologie en Pedodontologie van de Universiteit van...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 127-132 - Editie 4 - 1977

Ned Tijdschr Tandheelkd 84 (1977), april Post academiam tice', op de mogelijkheid van een verantwoorde kwaliteitscontrole met behulp van b.v. röntgenfoto's en cariës- en plaqueindexen, waardoor ook de rechter een betere indruk zal kunnen krijgen van het werk van tandartsen, op de artikelen...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 68-71 - Editie 2 - 1971

BIJZONDERE ONDERWERPEN OVER OSTEOMYELITIS Inleiding Osteomyelitis van de kaken is nu niet een aandoening die de tandarts-practicus dagelijks onder ogen krijgt, noch haar acute noch in haar chronische vorm. Bovendien is sedert de komst van de antibiotica het ziektebeeld veranderd: de acute vormen...

Lees artikel (pdf)

Artikel 4, p. 44-50 - Editie 1 - 1968

BIJZONDERE ONDERWERPEN OVER DE SCHADELIJKE GEVOLGEN VAN IONISERENDE STRALEN VOOR GEBIT EN OMGEVENDE WEEFSELS Ook wanneer de toepassing van ioniserende stralen bij de behandeling van gezwellen op de doelmatigste wijze geschiedt, zijn beschadigingen van de omgevende gezonde weefsels dikwijls niet...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 70-74 - Editie 1 - 1960

Redactionele Commentaar Niettemin werd de maatregel doorgevoerd, waaruit genoegzaam bleek dat het geen zin had verder strijd te voeren voor een bij voorbaat verloren zaak. Deze overtuiging kan de verklaring geven van het stilzwijgen waarmee van deze zevende verhoging van de loongrens is kennis...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 730-753 - Editie 11 - 1957

EXCERPTA ODONTOLOGICA Correspondentie deze:rubriek betreffende te richten aan: Dr. J. B. V i s s e r, Koningsstraat 15, Hilversum Sectie I Basiswetenschappen 486. M. SuzuK1, T. SAKAI. The foramina on the lingual surface of the mandible in the Japanse. Med. J. Shinshu Univ. 2 : I, 1957. Niet het...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 1955-537-565 - Editie 7 - 1955

EXCERPTA ODONTOLOGICA Beheer over sectie Redactiecommissie: Voorzitter: Dr. J. B. Visser, Koningsstraat 15, Hilversum I, IV,V,VI,VII L. Coppes, Vondelstraat 23, Amsterdam-W . . VIII L. J. A. v. Schijndel, Stadhouderslaan 3, Utrecht II, III, X, XII F. W. Spies, James Rosskade 13, Amsterdam-W....

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 105-133 - Editie 3 - 1943

¼JOPSPRONKL'JKE B1 JDRAGEP // OVER EEN EXTREEM GEVAL VAN HETEROTOPIE VAN EEN HOEKTAND IN DE ONDERKAAK *) DOOR Dr. J. OIDTMANN Het zij mij veroorloofd om enkele oogenblikken uw aandacht te vragen voor een extreem geval van heterotopie van den hoektand in de onderkaak, hetwelk zoowel uit...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 483-492 - Editie 8 - 1942

ulti DE LTÏÏERATUUP_.) Fokalinfection und Amputation der Wurzelspitze, von Prof. Dr. F. K o st e 6 k a (Prag). Z. Rundschau 194r, Nr. 5. K o s t e c k a werpt de vraag op, in hoeverre gevallen waarbij een focale infectie van dentogenen aard vermoed wordt, tot genezing zijn te brengen door...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 39-45 - Editie 1 - 1942

UIT1 DE Die Drucktheorie von Flourens vor dem Forum tierexperimenteller Untersuchungen, von J. Es c h l e r (Praag) en K. Ha u p l (Praag). Ztschr. f. Stomat. 194.0, afl. 12-14. De door F 1 o u r e n s omstreeks 1850 gegeven verklaring voor de physiologische en pathologische „Umbauprozesse" in...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 270-278 - Editie 3 - 1937

UTTL0 DE iITERATUUR_) Der bakteriologische Test in der Wurzelbehandlung. Von Dr. F. P r a d e r, Schweizerische Monatsschrift für Zahnheilkunde, Januar 1937. Schr. wijst op het feit, dat wij in de X-foto een nuttig hulpmiddel bezitten, waarmee periapicale aandoeningen aangetoond kunnen worden...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 622-632 - Editie 8 - 1934

Het mechanisme van de tanddoorbraak. In zijn histologische studie „Over het mechanisme van de doorbraak van de blijvende tanden bij den mensch" 1) geeft R e i c h b o r n K j e n n e r u d de volgende samenvatting van zijn bevindingen: Door beenvorming onder (resp. boven) de pulpa wordt de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 346-352 - Editie 4 - 1932

U D~ _. =; ~~1 ~ l c_ ~~~/~-~l ~.KJ Klinische Beobachtungen und bakteriologische Untersuchungen über Herd¢n f ektion von D r. med. H. Baron Oste n— S a c k e n. Vierteljahrsschr. f. Zahnheilkunde 1931. Heft 1. Ofschoon. Hunter het begrip focale infectie populair gemaakt heeft is reeds in...

Lees artikel (pdf)

Artikel 14, p. 279-290 - Editie 4 - 1921

ml0»MmrRJrSERaMUOrmERe0mr4 UIT DE LITERATUUR. »UI»MAlB»ffie a>»ECIilGlGi STERILISATIE VAN GEINFECTEERDE WORTELKANALEN door HERMANN PRINZ, A. M., D. D. S., M, D. professor of materia medica and therapeutics. Thomas W. Evans Museum and Dental Institute-University of Pennsylvania. Pa....

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 456-461 - Editie 7 - 1917

REFERATEN UIT ANDERE TIJDSCfRIFTEN. DEUTSCHE MONATSSCHRIFT FUR ZAHNHEILKUNDE. Augustus 1916. Wustrow. Zur Kritik der Wurzelbehandlung unter besonderer Berucksichtigung der von A d 1 o f f angegebenen Tymolsubstanzfullung. Een volgens de tot nu toe geldende eischen onvolkomen uitgevoerde...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 352-382 - Editie 5 - 1901

Brieven over Conserveerende Tandheelkunde. Door. CARL H. WITTHAUS D. D. S. VI, DE PULPA Il. Deze brief zal vele dingen bevatten, die U misschien overbekend zijn, en wier herhaling hier ter plaatse U overbodig zal toeschijnen. Menige welbekende les zou ik dan ook gaarne achterwege laten, ware...

Lees artikel (pdf)

Artikel 10, p. 458-463 - Editie 12 - 1998

Excerpta odontologica Excerpta odontologica Uit de internationale literatuur De rubriek Excerpta odontologica wordt onder leiding van rubrieksredacteur dr. A.S.H. Duinkerke verzorgd door de volgende vaste medewerkers: Cariologie Restauratieve tandheelkunde Endodontologie Prothetische...

Lees artikel (pdf)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje