× ABONNEREN

39 resultaten voor 'Infectiepreventie'

Het NTVT bestaat meer dan 125 jaar. We hebben onze schat aan informatie ondergebracht in 4 onderdelen die je door kan zoeken. Artikelen zijn alle artikelen van het tijdschrift sinds 2000. Actueel zijn alle nieuwsberichten, historisch archief zijn alle gedigitaliseerde artikelen sinds 1894 tot 2000. Ben je op zoek naar onze webinars of specifieke afbeeldingen? Die zijn te vinden onder Afbeeldingen & Multimedia

Snelzoeken

Alle columns van Marijke Westerduin

Filter resultaten

Jaargangen

tot

Artikel 1, p. 2-2 - Editie 1 - 1996

Redactioneel Redactioneel Verwachtingen voor 1996 Verwachtingen voor 1996 zijn onlosmakelijk gebaseerd op ontwikkelingen die zich in de afgelopen jaren — en dan meer in het bijzonder in 1995 — hebben voorgedaan. Het zou daarbij wellicht het meest overzichtelijk zijn aan te geven dat het...

Lees artikel (pdf)

Artikel 9, p. 25-30 - Editie 1 - 1996

Boekbesprekingen Boekbesprekingen S. Katsuyama, T. Ishikawa, B. Fuji. Glass ionomer dental cement. The materials and their clinical use. St. Louis: Ishiyaku EuroAmerica Inc. Publ., 1993. Prijs $ 65.00. ISBN 0 912791 94 2. Dit boek is reeds in 1989 in het Japans verschenen. De Engelse versie...

Lees artikel (pdf)

Artikel 5, p. 480-483 - Editie 12 - 1995

Huysmans: Kwaliteitsbewaking Kwaliteitsbewaking van intra-orale röntgenopnamen M.C.D.N.J.M. Huysmans, tandarts Samenvatting. In dit artikel wordt ingegaan op de verschillende onderdelen die een rol spelen bij de vervaardiging van intra-orale röntgenopnamen: de röntgenapparatuur, de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 10, p. 123-124 - Editie 3 - 1995

Buitenlands nieuws Buitenlands nieuws Groot-Brittannië Tabel I. Antibiotica die verantwoordelijk werden gesteld voor falen van orale anticonceptie (meldingen aan het Britse Committee on Safe- Falende orale anticonceptie bij antibiotica Breed-spectrumantibiotica kunnen een interactie aangaan...

Lees artikel (pdf)

Artikel 9, p. 75-77 - Editie 2 - 1995

Boekbesprekingen Boekbesprekingen C. Krenkel. Biomechanics and osteosynthesis of condylar neck fractures of the mandible. 167 bl., geïll. Quintessence Publishing Co. Inc., Chicago 1994. Prijs DM 240,00. ISBN 0 87615 264 8. Dr. Krenkel uit Salzburg heeft een zeer grote ervaring op het gebied van...

Lees artikel (pdf)

Artikel 14, p. 209-212 - Editie 5 - 1994

Thema: Tandheelkundige preventie D.A.S. Sjamsoedin, tanda rts' 2 HIV en tandheelkunde W.R. Moorer, microbioloog3 E.A.J.M. Schutten, kaakchirurg i.o.' I. van der Waal, kaakchirurg' Deel 5. Praktijkhygiëne Samenvatting. Bij het naleven van een goede standaardhygiëne in de tandheelkundige...

Lees artikel (pdf)

Artikel 15, p. 213-219 - Editie 5 - 1994

Thema: Tandheelkundige preventie Efficiënte tandheelkundige preventie Slotartikel Samenvatting. In dit slotartikel uit het Adviescollege Preventie Mond- en Tandziekten wordt het belang van de verschillende aspecten van tandheelkundige preventie gewogen. Daardoorwordtaan tandarts, mondhygiënist...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 3-5 - Editie 1 - 1994

Sjamsoedin e.a.: Bekendmaken van HIV-seropositiviteit Oorspronkelijke bijdragen Serie HIV en tandheelkunde Inleiding De tandheelkundige professie zal steeds vaker worden geconfronteerd met patiënten die met het humane immunodeficiëntievirus (HIV) zijn geïnfecteerd. In de jaren tachtig werd...

Lees artikel (pdf)

Artikel 13, p. 463-467 - Editie 10 - 1993

Post academiam Uit en voor de praktijk Misleidende pijnklacht door herpes zoster Ziektegeschiedenis Een 27-jarige mannelijke patiënt consulteert in het weekend zijn tanda rts in verband met een in twee dagen toenemende hevige pijn in en rond het linkeroor. De tandarts constateert op de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 9, p. 249-253 - Editie 5 - 1993

Post academiam Uit de internationale literatuur Excerpta odontologica Sectie III Restauratieve tandheelkunde 1992 Diameter 1 mm II Fluorideafgifte door glasionomeercement Fluoridebevattende restauratiematerialen hebben een cariostatische werking. Of dat ook het geval is bij onderlagen van...

Lees artikel (pdf)

Artikel 13, p. 498-500 - Editie 12 - 1992

Verenigingsverslagen en mededelingen BERICHTEN Verenigingsverslagen en mededelingen Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde Samenstelling nieuw bestuur 7v Tijdens de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde heeft een bestuurswisseling...

Lees artikel (pdf)

Artikel 9, p. 181-186 - Editie 5 - 1992

Post academiam Excerpta odontologica Uit de internationale literatuur Sectie III Restauratieve tandheelkunde 1962 Fluoride-afgifte dooronderlaag van cement Cervicale composietrestauraties vertonen vaak microlekkage langs de gingivale outline. Een fluoride bevattende cementonderlaag zou het...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 17-23 - Editie 1 - 1992

Post academiam Uit de internationale literatuur Sectie Ill 1956 Restauratieve tandheelkunde Redenen voor het vervangen van amalgaamrestauraties Amalgaamrestauraties kunnen na verloop van tijd zodanige tekortkomingen gaan vertonen, dat de tandarts besluit om ze te vervangen. Onderzoek naar de...

Lees artikel (pdf)

Artikel 7, p. 340-343 - Editie 8 - 1990

Boekbesprekingen Boekbesprekingen F.S. WEINE. Endodontic therapy. 4e druk, 761 pag., 1891 afb. The C.V. Mosby Company, St. Louis, Baltimore, Philadelphia, Toronto 1989. Prijs $ 59,95. ISBN 0 8016 5425 4. Dit is alweer de vierde druk van het populaire leerboek van de ook in ons land, door zijn...

Lees artikel (pdf)

Artikel 8, p. 114-121 - Editie 3 - 1989

Excerpta odontologica Correspondentie deze rubriek betreffende te richten aan: Dr. A. S. H. Duinkerke, Otto Eerelmanweg 2, 9761 HZ Eelde. Excerpta odontologica SECTIE III Literatuur CONSERVERENDE TANDHEELKUNDE LARSON TD, PHAIR CB. Use of glass ionomer restorative and microfill composite...

Lees artikel (pdf)

Artikel 10, p. 467-469 - Editie 11 - 1986

Ned Tijdschr Tandheelkd 93 (1986) november Berichten BERICHTEN Buitenland Verenigingsverslagen en mededelingen NEDERLANDSE VERENIGING VAN HOMEOPATISCHE TANDARTSEN Bericht van oprichting Op 23 september 1986 is de oprichtingsvergadering gehouden van de Nederlandse Vereniging van Homeopatische...

Lees artikel (pdf)

Artikel 1, p. 209-216 - Editie 6 - 1986

Ned Tijdschr Tandheelkd 93 (1986) juni Post academiam POST ACADEMIAM INFECTIERISICO'S VOOR DE TANDARTS Samenvatting: W. R. MOORER, microbioloog Uit de vakgroep Cariologie en Endodontologie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Trefwoorden: Praktijkvoering — Infectierisico —...

Lees artikel (pdf)

Artikel 2, p. 404-407 - Themanummer - 1985

Trip: Effecten van geneesmiddelen Medische aspecten EFFECTEN VAN GENEESMIDDELEN OP HET TANDHEELKUNDIG HANDELEN J. A. J. TRIP Uit de kliniek voor Inwendige Geneeskunde van het Academisch Ziekenhuis Groningen. Trefwoorden: Farmacologie — Pathologie — Geneesmiddelen — Tandheelkundige...

Lees artikel (pdf)

Artikel 3, p. 378-381 - Editie 10 - 1984

Slootweg: Orale Post academiam pathologie: weefselonderzoeken beperkt aantal in het materiaal. Vermoedelijk wordt dit type aandoeningen slechts zelden voor onderzoek aangeboden. — Slechts enkele malen . bleek het voor weefselonderzoek ingezonden materiaal het bestaan van een primair elders...

Lees artikel (pdf)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje