De Wereldgezondheidsorganisatie en onze mondgezondheid

View the english summary Open PDF (241.95 KB)

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) houdt zich naast andere gezondheidsvraagstukken ook bezig met de mondgezondheid. Een aparte website met als titel ´WHO Oral Health Country/Area Profile Programme´ (CAPP) geeft de doelstellingen weer van deze organisatie om wereldwijd informatie te bieden over dentale afwijkingen en de zorgverlening ten aanzien van de mondgezondheid. Op de website is per land veel statistische informatie uit epidemiologisch onderzoek beschikbaar over een aantal belangrijke dentale afwijkingen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.