× ABONNEREN

Met een abonnement op het NTVT krijg je:

  • Jaarlijks 11 edities van het vernieuwde tijdschrift op papier en digitaal
  • Toegang tot de online database met alle artikelen
  • De nieuwste inzichten in de mondzorg, peer-reviewed
  • Toegang tot kennistoetsen, e-learnings en podcasts
  • Wetenschappelijke kennis vertaald naar de praktijk
  • De mogelijkheid 11x de NTVT-kennistoets te maken
  • 33 Q-Keurmerk-geaccrediteerde nascholingspunten te behalen (KRT: 3 punten per toets, KRM: 2 punten)
  • Automatische registratie behaalde KRT-/KRM-punten

Nieuwe tarieven voor 2024

Per 1 januari 2024 zijn de abonnementstarieven als volgt:

    incl. 9% btw    excl. btw
Tandartsen, mondhygiënisten, specialisten   € 257,50   € 236,24
Gepensioneerden   € 128,75   € 118,12
Studenten tandheelkunde/mondzorgkunde (online only)   € 24,00   € 22,02
Studenten tandheelkunde/mondzorgkunde (online + print)   € 54,00   € 49,54
Buitenlandse abonnees   € 277,50   € 254,59

 

Een abonnement op het NTVT is strikt persoonlijk. Inloggegevens voor de website en de kennistoetsen zijn niet overdraagbaar.

Vanwege de aard van de uitgave wordt de abonnee geacht het abonnement in het kader van zijn beroeps- of bedrijfsuitoefening te ontvangen (met uitzondering van studenten en gepensioneerden). Mocht dit anders zijn, dan is de abonnee gehouden dit binnen één maand na ontvangst van de bevestiging van het abonnement per e-mail, telefonisch of schriftelijk aan de uitgever door te geven.  

abonneren.png

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje