Artsennet, niet alleen website voor artsen

View the english summary Open PDF (49.02 KB)

Artsennet, de website van en voor artsen, is het digitaal trefpunt van medisch Nederland op het Internet. Voor wetenschappelijke verenigingen en andere medische organisaties bestaat de mogelijkheid te participeren zodat op deze website de elektronische informatie en communicatie kan worden gecoördineerd voor een groot deel van het medische veld. Behalve de gangbare informatie die ter ondersteuning dient van de dagelijkse praktijkuitoefening, bevat de website veel nieuws over de voortschrijdende informatisering in de gezondheidszorg die van groot belang is voor de totale zorgsector.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.