De voortgang van elektronische informatieverwerking in de tandheelkunde

View the english summary Open PDF (52.34 KB)

Elektronische informatieverwerking in de medische sector wordt op grote schaal toegepast. Aan de medische faculteiten wordt tijdens de studie uitgebreid aandacht besteed aan de mogelijkheden die de computer biedt voor de opslag en de verwerking van elektronisch verkregen gegevens ten behoeve van diagnose en therapie voor de behandeling van patiënten. Ook de communicatie tussen de verschillende zorgverleners tijdens het hele zorgtraject kan met dezelfde computer worden verzorgd. Op internet wordt hiervoor het begrip ‘medical informatics’ gehanteerd. Wie op internet op dit trefwoord zoekt, komt in het algemeen op medisch georiënteerde websites terecht. In deze bijdrage worden via de websites van een tweetal organisaties de globale ontwikkelingen voor het tandheelkundig veld bekeken.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.