Wetenschappelijke vereniging voor sporttandartsen

View the english summary Open PDF (49.39 KB)

Voor veel mensen is ‘bewegen’ om de conditie en de gezondheid op peil te houden een dagelijkse bezigheid geworden. Tot op hoge leeftijd wordt er ‘gefitnesst’ en aan sport gedaan. De risico’s om daarbij geblesseerd te raken zijn gewoonlijk gering, maar het optreden van blessures kan ook niet geheel worden uitgesloten. Dat tijdens deze activiteiten ongelukken met letsel aan het gebit voorkomen, is dan ook niet uitzonderlijk. Op de website van de Academy for Sports Dentistry is te zien wat deze organisatie te bieden heeft aan een ieder die zich beroepsmatig met deze materie bezighoudt. Hieruit blijkt dat het zwaartepunt van de activiteiten van deze academie wordt gevormd door het verzamelen en het verspreiden van gegevens over gebitsletsels en het onderzoek naar de preventie.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.