BITE bestrijdt tanderosie via het internet

View the english summary Open PDF (61.34 KB)

Tanderosie onder jongeren is een wereldwijd probleem, zo constateerden onderzoekers uit het Verenigd Koninkrijk bij herhaling in de Britse vakbladen. Meer dan een derde van de jongeren in het westen onder de 19 jaar hebben door erosie aangetaste elementen. Het Engelse BITE, Bureau for Information on Tooth Erosion, verzorgt een website waar veel informatie over de oorzaken en het voorkmen van tanderosie is te vinden. In deze bijdrage wordt een beschrijving gegeven van deze site met voor het publiek en de beroepsbeoefenaar nuttige adviezen. (BITE niet meer online)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.