Centers for Disease Control and Prevention

View the english summary Open PDF (52.76 KB)

De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) is wereldwijd bekend als de organisatie die zich bezighoudt met ziekte, preventie en het bevorderen van gezondheid. De CDC ontwikkelt hiertoe een groot aantal activiteiten onder andere gericht op de voorlichting en educatie van de bevolking. De website van de CDC bevat een enorme hoeveelheid materiaal die vrij toegankelijk is en daarmee een bijdrage kan leveren aan de informatiebehoefte over gezondheidsvraagstukken van zowel leek als beroepsbeoefenaar.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.