26 november 1917 – 3 januari 2005

In memoriam prof.dr. O. Backer Dirks

Open PDF (72.71 KB)

Op 3 januari jl. overleed op 87-jarige leeftijd prof.dr. O. Backer Dirks, Otto voor degenen die hem persoonlijk kenden. Otto Backer Dirks groeide op in een gezin waarin de tandheelkunde centraal stond. Beide ouders waren tandarts. Zijn vader, J.J. Backer Dirks, was behalve als algemeen practicus ook bestuurlijk actief, in het bijzonder voor het Ivoren Kruis waarvan hij jarenlang voorzitter was. Het bestuur van het Ivoren Kruis vergaderde in het ouderlijk huis, zodat Otto Backer Dirks al als kind in contact kwam met mensen als dr. C.H. Witthaus en mevrouw M. Muntendam-Isebree Moens, die zich evenals zijn vader met hart en ziel inzetten voor preventie van mondziekten en de tandheelkundige zorg voor achterstandsgroepen. Dit leidde ook bij Otto Backer Dirks tot grote interesse voor de sociale aspecten van de tandheelkunde.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.