100e bijdrage NTvT digitaal.

DAREnet: digitale toegang tot Nederlands wetenschappelijk onderzoek

View the english summary Open PDF (94.68 KB)

Digital Academic Repositories is een gezamenlijk initiatief van alle Nederlandse universiteiten en enkele wetenschappelijke organisaties met het doel alle onderzoeksresultaten digitaal op te slaan en toegankelijk te maken met behulp van een netwerk. Binnen de instellingen gebeurt dit op vergelijkbare wijze met behoud van eigen verantwoordelijkheid en onder eigen beheer. Het vervolgens beschikbaar stellen van dit materiaal kan op diverse manieren en in diverse vormen; traditioneel via tijdschriften en boeken, online via universitaire homepages en e-journals, maar nu ook centraal via internet. In deze bijdrage wordt een overzicht over de opbouw en de werking van dit netwerk gepresenteerd. NB: DAREnet opgegaan in de door de KNAW ontwikkelde wetenschapsportal NARCIS (Link is aangepast).

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.