Boekbespreking van december 2008

Open PDF (58.13 KB)

Weefselsubstitutie - Hersteloperaties bij plaveiselcelcarcinoom. S.E. Lynch, R.E. Marx, M. Nevins, L.A. Wisner-Lynch: Tissue engineering. E.M. Van Cann: The dilemma of mandibular invasion in patients with oral squamous cell carcinoma.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.