Boekbespreking van september 2009

Open PDF (446.40 KB)

J. den Dekker: Mondzorg in sociaal perspectief (ISBN 978 90 313 5323). In deze heruitgave wordt een overzicht gegeven van de werking van de mondzorg. Uitgangspunt is de rol van de mondzorgverlener in relatie tot de samenleving. In het eerste en laatste hoofdstuk wordt uitgegaan van een historisch perspectief en worden structuur en werking van de mondzorg belicht.
H.W.D. Verdonck: Correlation between irradiation and maxillary/mandibular bone vascularity, bone mineral density as well as implant stability (ISBN 978 90 5278 785 5). Het onderzoek van Verdonck was gericht op het effect van bestraling van maxillair en mandibulair bot. Het doel was om te kijken of het mogelijk is deze bestralingseffecten te kwalificeren om vervolgens vast te stellen of het bot geschikt is voor implantatie.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.