Qualiteits Accreditatie-instituut Tandheelkunde

Open PDF (98.10 KB)

Het Q-Keurmerk® van het Qualiteits AccreditatieinstituutTandheelkunde (QuAT) is het door de professie erkende keurmerk voor tandheelkundige bij- en nascholing. Deelnemers aan cursussen met een Q-keurmerk zijn verzekerd van het behalen van geaccrediteerde nascholingspunten (uren). De registratie hiervan wordt verzorgd door het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) en het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM). Tandartsen die zijn ingeschreven bij het KRT moeten in 5 jaar minimaal 120 uur bij- en nascholing hebben gevolgd.
http://www.q-keurmerk.nl/

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.