Tandheelkundestudenten en onderzoek

Open PDF (1.41 MB)

Tandheelkundestudenten zijn tijdens hun studie zowel passief als actief betrokken bij het uitvoeren van onderzoek. Voor sommigen begint een actieve bijdrage aan de wetenschap zelfs al voor de feitelijke aanvang van de studie. Zo word ik zelf elk jaar benaderd door een aantal scholieren voor hulp bij hun profielwerkstuk voor het middelbaar onderwijs. In 2 gevallen was het profielwerkstuk van dusdanige kwaliteit dat de verzamelde onderzoeksgegevens konden worden verwerkt in een wetenschappelijke publicatie.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.