Onderwijsvernieuwingen in opleidingen tandheelkunde

Open PDF (1.13 MB)

De methoden in het tandheelkundeonderwijs zijn de laatste decennia erg veranderd. In de geneeskunde- en de tandheelkundeopleidingen werden nieuwe curricula geïmplementeerd gebaseerd op competentie en constructivisme, een nieuwe benadering van onderwijs. Daarbij zijn actief leren, leren in context en samenwerkend leren vitale elementen. Constructivisme verwijst naar het inzicht dat kennis verwerven een menselijke en sociale interventie is, een constructie. Een student interpreteert daarbij nieuwe informatie op basis van zijn bestaande kennisstructuur.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.