De mondzorg van morgen

Open PDF (1.21 MB)

De laatste jaren zijn er veel veranderingen ontstaan op zowel het gebied van de financiering, als van de organisatie van mondzorgpraktijken, de taakverdeling tussen de verschillende zorgverleners en het zorgaanbod. De kwaliteit van de mondzorg lijkt voor zowel patiënten als zorgverzekeraars een punt van zorg en er worden vraagtekens geplaatst bij de transparantie ervan. Voor de Gezondheidsraad waren deze ontwikkelingen aanleiding om vooral de wetenschappelijke onderbouwing van de mondzorg grondig te onderzoeken.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.