× ABONNEREN

125-jarig jubileum NTvT: “Bruikbare tijdspiegel en praktische vraagbaak”

Door op 05-01-2018
  • Kwaliteit verdieping en betrouwbaarheid
  • 125ste jaargang

Samenvatting

Het was in het najaar van 1893, inmiddels 1500 maanden geleden, dat de Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging (N.T.V) werd opgericht. De 17 leden van de N.T.V. besloten het Tijdschrift voor Tandheelkunde op te richten met als doel: bijscholing. Tijdens hun discussies over de keuze voor de juiste titel, tandmeester of tandarts, konden zij niet vermoeden dat het nog 125 jaar zou duren voordat de door hen ingezette vrijwillige en intrinsieke behoefte aan bij- en nascholing binnen de tandheelkunde verplicht zou worden.

Het was in het najaar van 1893, inmiddels 1500 maanden geleden, dat de Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging (N.T.V) werd opgericht. Het was de vooravond van de oprichting van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht en de tijd waarin Sergej Rachmaninov zijn Suite nr. 1 voor 2 piano’s, Opus 5 componeerde. In die jaren waren de winters nog wit van de sneeuw en ijskoud, de gloeilamp was nog maar net ontwikkeld en de ozonlaag bleek nog intact. Daarnaast kon een griep nog ontstaan door het niet dragen van een sjaal.

In die tijdgeest besloten de 17 leden van de N.T.V. het Tijdschrift voor Tandheelkunde op te richten met als doel: bijscholing. Tijdens hun discussies over de keuze voor de juiste titel, tandmeester of tandarts, konden zij niet vermoeden dat het nog 125 jaar zou duren voordat de door hen ingezette vrijwillige en intrinsieke behoefte aan bij- en nascholing binnen de tandheelkunde verplicht zou worden.

Kwaliteit verdieping en betrouwbaarheid

Als doel kreeg het Tijdschrift mee een “bruikbare tijdspiegel en praktische vraagbaak” te zijn. Het tijdschrift richtte zich daarbij op onderwijs, onderzoek en patiëntenbehandeling. In de loop van de tijd heeft het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde zich verder ontwikkeld en altijd nauwe aansluiting gehouden bij deze grondbeginselen. Al 125 jaar staat het NTvT voor kwaliteit, verdieping en betrouwbaarheid.

Willen u en jij in dit licht, zowel nu als in de toekomst:

  • een zo goed mogelijk fundament hebben voor het dagelijks klinisch doen én laten?
  • zeker weten dat u werkt volgens de meest recente en wetenschappelijke inzichten?
  • het vak vol overtuiging, kwaliteit en passie uitvoeren?

Dan hebben we goed nieuws, want na het lezen van deze editie van het NTvT overziet u de orale gevolgen van de ziekte van Crohn, bent u beter in staat een inschatting te maken of en op welke (intrinsieke) gronden een cariësleasie behandeld gaat worden en is uw advies voor patiënten met halitose nog effectiever.

Ook komend jaar kunnen u en jij op de redactie rekenen. Wij vertrouwen en rekenen daarnaast ook op de inbreng en betrokkenheid van jullie als lezer. Laat ons weten waar je tegenaan loopt in de praktijk, over welke onderwerpen binnen de tandheelkunde je meer moet weten en wat je van ons nodig hebt om nog beter het vak uit te kunnen oefenen (lezerspost@ntvt.nl). Het doel is dat we elkaar ten dienste staan in de volle breedte van de tandheelkunde, in zowel België als Nederland.

125ste jaargang

Ook in onze 125ste jaargang weten we ons gedragen door de schouders van onze voorvaderen. Graag illustreer ik dit door 2 citaten uit de periode van de grondlegging van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde aan te halen:

... het verschijnen van dit blad legt tevens getuigenis af van de wijze waarop de vereeniging tracht bevorderlijk te zijn aan de belangen van den tandheelkundigen stand in Nederland.”

En de nog immer actuele woorden die 125 jaar geleden werden uitgesproken door de grondleggers van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde:

“Ten slotte: Het bestuur is zich de groote verantwoordelijkheid, die op zijne schouders is gelegd, ten volle bewust. Het aanvaardt die in het volste vertrouwen, dat het door de leden evenzeer als door hen, die de tandheelkunde in ons land beoefenen, ijverig zal worden gesteund en het hem aan bijdragen - groot of klein - niet zal ontbreken.”

Het 125-jarig jubileum zal niet ongemerkt voorbij gaan. Al in de decembereditie vorig jaar startten wij met een maandelijkse jubileumprijsvraag en in deze editie verschijnt het eerste deel van een korte historische serie over cariës­preventie. Daarnaast zie ik zie ernaar uit u en jou te mogen begroeten op een van de speciale NTvT-activiteiten in dit jubileum­jaar. Ten slotte wens ik iedereen, mede namens de redactie, een gezond en ‘tandheelkundig bevorderlijk’ 2018 toe.

Dr. Casper P. Bots, hoofdredacteur

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) C.P. Bots
Rubriek Redactioneel
Publicatiedatum 5 januari 2018
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 125 - editie 01 - januari 2018; 3

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje