× ABONNEREN

Cariës: ziekte en behandeling

Boek

Door op 06-05-2016

O. Fejerskov, B. Nyvad, E. Kidd
Dental caries: the disease and its clinical management
Hoboken: Wiley-Blackwell, 2015
480 bl., geïll. € 121,50
ISBN 978 1 118 93582 8

 

 

 

 

Het behandelen van cariës, een multicausale ziekte, vereist meer dan het traditionele prepareren en restaureren. Dat blijkt uit de derde editie van dit internationale standaardwerk over cariës nog meer dan uit de vorige editie. Het uit oogpunt van leesbaarheid in omvang afgeslankte boek is verdeeld in 6 delen en 25 hoofdstukken. De redactie heeft 34 auteurs uitgenodigd om een bijdrage te leveren, waaronder 5 Nederlanders. De aangetoonde spectaculaire reductie in het optreden van cariës in de Scandinavische landen terwijl de suikerconsumptie niet daalde, vraagt primair om een op de aanwezige biofilm gerelateerde behandeling van cariës. De redactie streeft ernaar in het verlengde hiervan de lezer te motiveren tot het promoten van gezond gedrag. Alle denkbare aspecten van de ziekte in het tijdelijke en blijvende gebit komen aan bod. Het boek is ruimschoots voorzien van illustraties die op adequate wijze de tekst ondersteunen.

Een centrale plaats in het boek wordt ingenomen door de bespreking van de wijze waarop het cariësproces onder controle kan worden gebracht. Daaraan worden in het totaal rond 140 pagina’s besteed, terwijl aan restauratieve behandelingen slechts 65 pagina’s worden gewijd. Hieruit blijkt meteen het verschil met Nederlandse uitgaven over de materie. Daarin wordt uitgebreider ingegaan op de restauratieve behandeling, waarbij het belangrijk is te vermelden dat de uitgangspunten voor behandeling van cariës in beide boeken sterk overeenkomen: streef naar terughoudende behandeling van cariës en leg het accent op inactiveren van het cariësproces. Het boek heeft een aantrekkelijke lay-out en de onderwerpen waar de aandacht naar uitgaat zijn makkelijk te vinden. Het is geschikt voor allen die dieper op de materie willen ingaan en beslist een aanrader voor mondzorgverleners in de kindertandheelkunde en de bijzondere mondzorg alsmede voor endodotologen, vaak opgeleid met het idee dat geïnfecteerd dentine niet mag achterblijven in de caviteit.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) R.J.M. Gruythuysen
Rubriek Media
Publicatiedatum 6 mei 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 5 - mei 2016; 272

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje