× ABONNEREN

De clear aligner-techniek

Door op 08-02-2019
S. Tai
Clear aligner technique
Hanove Park: Quintessence Publishing Co. Inc., 2018
309 bl., geïll. Prijs € 218,00
ISBN 978 0 86715 777 2

In dit boek wordt in 15 hoofdstukken een helder beeld geschetst van de doorzichtige uitneembare orthodontische behandeloptie Invisalign. Het begint met een korte historische beschrijving van de vaste en clear orthodontische apparatuur en de technieken die aan beide behandelmethoden ten grondslag liggen. Alvorens hier dieper op in te gaan worden, redelijk summier, de mogelijk te behandelen orthodontische afwijkingen en de casusselectie beschreven.

In hoofdstuk 4 wordt duidelijker hoe de clincheck software van Invisalign zich vertaalt naar de praktijk, met onder andere het gebruik van specifieke belangrijke ontwikkelingen zoals attachments. Tevens worden handvatten gegeven om een clincheck te beoordelen en aan te passen. Hierna wordt kort ingegaan op het digitaliseren van de behandelplanning.

Hoofdstuk 6 wordt gewijd aan zaken waar de clinicus tegenaan kan lopen bij een behandeltraject met clear aligners, ook worden de limieten van deze technologie benoemd en de mogelijkheden om deze te omzeilen.

Vanaf hoofdstuk 7 is casuïstiek de leidraad. Ingedeeld per orthodontische afwijking (crowding, diepe beet, anterieure open beet, Klasse II-behandelingen, Klasse III-behandelingen) wordt per hoofdstuk dieper ingegaan op de technieken passende bij het desbetreffende clear-alignerbehandelplan. Hierbij worden casussen gebruikt om van de theoretische informatie een duidelijker klinisch beeld te geven.

Wanneer een extractie deel uitmaakt van het behandelplan, is er sprake van een advanced behandeling met clear aligners. In hoofdstuk 12 en 13 wordt dieper ingegaan op een onderincisief- en premolaarextractiebehandeling, wederom met verduidelijkende casuïstiek.

De laatste 2 hoofdstukken gaan in op interdisciplinaire behandelingen, zoals gecombineerde orthodontisch-orthognathische behandelingen.

Dit is een handboek dat in de dagelijkse praktijk kan worden gebruikt wanneer voor de clear-alignertechniek wordt gekozen.

 

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) E.M. Kramer
Rubriek Media
Publicatiedatum 8 februari 2019
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 126 - editie 02 - februari 2019; 113

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje