× ABONNEREN

De tand in al zijn facetten

Door op 04-10-2013

Op donderdagavond 14 november en de hele vrijdag 15 november 2013 vindt in De Doelen te Rotterdam het congres ‘De tand in al zijn facetten’ plaats. Feitelijk is dit congres de tweede editie van een zeer succesvol eerder congres met dezelfde naam en dezelfde locatie in 2009. In veel gevallen besteedt het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (NTvT) achteraf, door middel van een verslag aandacht aan congressen. Voor bovenstaand congres werd een uitzondering gemaakt en vindt nauwere samenwerking plaats.

Het bijzondere van ‘De tand in al zijn facetten’ is het gegeven dat de organisatie, het programma en de sprekers zijn samengesteld uit de inbreng van 8 wetenschappelijke, tandheelkundige verenigingen, te weten: de Nederlandse Vereniging van Tandartsen, de Nederlandse Vereniging voor Endodontie, Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde, Vereniging van Orthodontie, Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak­ en Aangezichtschirurgie, de Rotterdamse Tandheelkundige Vereniging en de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten. Eerst werd besloten dat het thema van het congres de tandheelkundige behandeling van de leeftijdsgroep 0 tot 18 jaar en van de 55­plussers zou zijn. Het thema 0­18 jaar ontstond uit de vraag: gaat het tandheelkundig goed met onze jeugd en hebben zij de toekomst? Het thema 55­plussers werd ingegeven door de hedendaagse fitte 55­plusser met zijn weliswaar eigen dentitie die, bij een gemiddelde levensverwachting van 78 jaar, nog jaren en jaren mee moet. Daarna werd in een tiental vergaderingen met afgevaardigden uit de wetenschappelijke verenigingen het programma beetje bij beetje ingevuld, waarbij ook oog was voor de overige leden van het tandheelkundig team.
Voor donderdagavond 14 november staat een interactief programma gepland. Aan alle deelnemers worden 2 casussen ter beoordeling getoond. De ene casus gaat over een patiënt in de leeftijdsgroep 0­18 jaar en de andere casus over een patiënt van boven de 55 jaar. Deze casussen worden in deze editie van het NTvT gepubliceerd, zodat lezers die eveneens naar dit programmaonderdeel van het congres gaan al een idee kunnen vormen over een mogelijke behandeling. Vervolgens worden de casussen in groepjes van ongeveer 20 deelnemers onder leiding van een moderator bediscussieerd en worden overwegingen en oplossingen aangedragen die leiden tot een behandelplan. Deze oplossingen worden plenair gepresenteerd en toegelicht, waarna de indiener van de casus zal laten zien welke oplossing uiteindelijk werd gekozen en welk resultaat de behandeling had. Ook dit onderdeel zal in het NTvT worden gepubliceerd en wel in de editie van januari 2014.

De volgende dag vindt het grote congres plaats. Het thema is opgedeeld in 4 onderdelen, die elk in een zaal plaatsvinden. In de pauzes is het mogelijk om over te stappen naar een andere zaal.

In de zaal met het thema ‘De tandheelkundige zorg tot 18 jaar’ staat de ont­ wikkeling van peuter tot puber centraal (Jan Derksen). Vervolgens wordt de cariësstrategie belicht door David Evans en Nicolas Innes. Daarna volgen Ivo Krecji en Marijn Creton over de vitale pulpa en het gebruik van composiet in de esthetische zone. De dag wordt afgesloten met agnesieën en prematuur gebitsverlies door Sandy Teeseling en Marco Cune en de indicatieve en preventieve extractie van derde molaren door Jacques Baart.

In de zaal met het thema ‘De tandheelkundige zorg voor ouderen (55+)’ spreekt Sjoerd Smeekens over het gebruik van composieten bij ouderen en Egon Eeuwe over implantaten. Bruno Loos licht de Dutch Periodontal Screening Index (DPSI) toe en Erik van der Meij behandelt de premaligne huid­ en slijmvliesafwijkingen bij ouderen. De dag wordt afgesloten door Eric Scherder met een voordracht over mondgezondheid en dementie. In de derde zaal komt het thema ‘De tandheelkundige zorg totaal’ aan de orde en spreekt Jenneke de Jong over de apexgenese en Arjan Vissink over oral medicine. Het duo Pauline Dekker en Wanda de Kanter laten zien dat motiverende gesprekstechnieken zijn aan te leren. Rob Bilo spreekt over kindermishandeling en ­verwaarlozing en Johan Aps behandelt de radiologie vanuit het oogpunt van de stralingsveiligheid en uitwisseling van beeldmateriaal. Tot slot zal Anton de Wijer spreken over de keuze tussen uit­ behandelen of doorbehandelen in de geneeskunde.

In de zaal met het thema ‘De tandheelkundige zorg voor assisterenden’. Hier komen de gebitsontwikkeling (Christo van Boxum), kinderverwaarlozing en –mishandeling (Rob Bilo), de persoonsontwikkeling van peuter tot puber (Jan Derksen) en eveneens het aanleren van motiverende gesprekstechnieken (Pauline Dekker en Wanda de Kanter) aan de orde. Ter afsluiting behandelt Dick Barendregt de paroscreening en bespreekt Ralph Voorsmit het onderwerp ‘lichaamsversiering’.

De belangstelling voor het congres is overweldigend, dus zorg dat u er bijtijds bij bent en ook uw inbreng heeft bij de casuspresentaties.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) J.A. Baart
Rubriek Redactioneel
Publicatiedatum 4 oktober 2013
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 120 - editie 10 - oktober 2013

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje