× ABONNEREN

Een nieuwe hoofdredacteur

Door op 09-06-2017

Samenvatting

Het zal algemeen bekend zijn dat de vorige hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, mr. dr. Wolter G. Brands, al weer enige tijd geleden is benoemd tot voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde. Tezelfdertijd betekende dit heugelijke feit echter ook dat het tijdschrift een nieuwe hoofdredacteur moest gaan aantrekken. De directie van het NTvT is dan ook verheugd dat zij erin geslaagd is een nieuwe hoofdredacteur te kunnen benoemen. Dr. Casper P. Bots, tandarts-epidemioloog, heeft deze functie vanaf 1 mei officieel op zich genomen.

Het zal algemeen bekend zijn dat de vorige hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, mr. dr. Wolter G. Brands, al weer enige tijd geleden is benoemd tot voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde. Dat is een belangrijke functie in de Nederlandse tandheelkundige wereld. Directie en bestuur van het NTvT willen Wolter van ganser harte feliciteren met deze benoeming. Tezelfdertijd betekende dit heugelijke feit echter ook dat het tijdschrift een nieuwe hoofdredacteur moest gaan aantrekken. Het leek alle partijen minder gewenst om de functie van voorzitter van de KNMT te combineren met die van hoofdredacteur van het NTvT. In beide functies wordt immers gevraagd om publiekelijk standpunten in te nemen. Bij de KNMT is dit aan de orde als het gaat om het beoordelen en presenteren van beleidsvraagstukken. Het NTvT is sterk betrokken bij het publiceren van meningen en opinies. Het zou ongetwijfeld op enig moment tot een al dan niet schijnbare belangenverstrengeling leiden als een standpunt van de KNMT en een opinie vanuit het NTvT vanuit dezelfde mond zouden worden gehoord. Weliswaar hebben beide organisaties het beste voor met de tandheelkunde in Nederland, maar het zou naïef zijn te veronderstellen dat dat altijd zou leiden tot hetzelfde persbericht of dezelfde toespraak. En in de roerige tijden waarin de Nederlandse tandheelkunde zich thans bevindt, is het goed de communicatielijnen duidelijk te houden.

Nadat Wolter ook officieel was benoemd tot voorzitter van de KNMT, werd in goed overleg besloten dat hij uiterlijk eind 2016 zijn werkzaamheden als hoofdredacteur zou neerleggen. Directie en raad van commissarissen van het NTvT zijn hem zeer dankbaar voor de uitstekende wijze waarop hij zich gedurende de afgelopen jaren van zijn taak als hoofdredacteur heeft gekweten. Zijn ervaring in het publiceren, inzicht in organisatiestructuren, belangstelling voor scholing en kennisontwikkeling en niet in het minst zijn rustige wijze van communiceren, maakten hem tot een excellente hoofdredacteur. Een van de onderwerpen die hem na aan het hart lagen was de ontwikkeling van e-learning en video’s als illustratiemateriaal bij artikelen in het tijdschrift. De aanzet die hij daartoe heeft gemaakt, wil het tijdschrift de komende jaren graag verder uitbouwen.

Aan het einde van 2016 was de procedure voor een nieuwe hoofdredacteur nog niet geheel afgerond. Maar een tijdschrift zonder hoofdredacteur is als een schip zonder kapitein. Op de hem zo kenmerkende enthousiaste wijze was Michiel Eijkman bereid om ad interim het hoofdredacteurschap te vervullen. Zijn grote kennis van het reilen en zeilen van het NTvT door de jaren heen was daarbij een groot voordeel. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor de kundige wijze waarop hij de afgelopen maanden in samenwerking met het redactiebureau het redactionele werk in goede banen heeft geleid.

Hoe goed de hoofdredacteur ad interim zijn taak ook heeft vervuld, het was ad interim. De directie van het NTvT is dan ook verheugd dat zij erin geslaagd is een nieuwe hoofdredacteur te kunnen benoemen. Dr. Casper P. Bots, tandarts-epidemioloog, heeft deze functie vanaf 1 mei officieel op zich genomen, alhoewel hij in de maanden daarvoor al actief betrokken was bij een aantal projecten van het tijdschrift. Met veel enthousiasme heeft hij verschillende nieuwe ideeën voor het tijdschrift gepresenteerd. Wij denken met zijn benoeming de vernieuwing van het tijdschrift, die permanent aandacht moet hebben, een goede impuls te kunnen geven. In een redactio­neel in de volgende editie van het NTvT grijpt hij de gelegenheid aan om zijn plannen te presenteren en nader toe te lichten.

Het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde bestaat nu bijna 125 jaar. Het bladeren in oude jaargangen (dat kan via de gedigitaliseerde versie, die toegankelijk is voor abonnees via het tabblad ‘Archief’ op de NTvT-website) is altijd erg interessant. Ik kan dat zeker aanraden. “Vroeger is vroeger”, heet het dan en veel van de informatie die daar te vinden is, is inmiddels ruime historie. Maar ook valt het telkens weer op dat veel van de besproken onderwerpen met enige regelmaat opnieuw worden besproken en in feite van alle tijden zijn, bijvoorbeeld welk vulmateriaal te gebruiken, behandeling door onbevoegden, kennisvereisten en specifieke indicatiestellingen. Niets nieuws onder de zon.

Wat wel permanent aan vernieuwing onderhevig is, is de vormgeving van het tijdschrift en de wijze van communiceren. Daar ontkomen wij ook nu niet aan. Onze nieuwe hoofdredacteur heeft een duidelijk beeld van hoe hij de vernieuwing van het tijdschrift in de komende periode gestalte wil geven. Namens het bestuur van de Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis en de directie van de NTvT BV wens ik hem daarbij alle succes, tot voordeel van de tandheelkunde in het algemeen en de lezers in het bijzonder.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje