× ABONNEREN

Essentiële zaken voor de preventieassistent

Boek

Door op 09-09-2016

D.M. Voet
Essentials voor de preventie­assistent. De basis bij het dagelijks handelen
Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2016
214 bl. € 39,90
ISBN 978 90 368 0954 2

In 11 hoofdstukken plus een bijlage geeft de auteur van dit boek een overzicht van de meest essentiële zaken die een preventieassistent moet weten. Meteen al in het voorwoord wordt, onder verwijzing naar wetgeving, erop gewezen dat kwalitatief goede zorg een basisrecht is voor patiënten. Dat de auteur wetgeving belangrijk vindt, blijkt ook uit het feit dat iets minder dan 10% van het totaal aantal bladzijden aan wetgeving wordt besteed. Een realistisch uitgangspunt, maar in een boek dat kwaliteit als uitgangspunt heeft, wordt een beschouwing over de huidige Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg node gemist.

Interessant is het uitgangspunt dat al in de inleiding wordt verwoord. Namelijk dat de preventieassistent onder voorwaarden geheel zelfstandig een klinisch mondonderzoek kan doen en een preventief behandelplan kan opstellen. Daarmee wordt een preventieassistent op dit punt gelijkgesteld met een mondhygiënist. In het oog moet wel worden gehouden dat bij de laatste groep het bewijzen van de bekwaamheid veel makkelijker is dan bij een preventie­assistent.

In het boek wordt veel aandacht besteed aan infectiepreventie, gebaseerd onder meer op de nieuwste richtlijn van de Werkgroep Infectiepreventie. Het zou echter aanbeveling verdienen naar deze richtlijn wat explicieter te verwijzen om de achtergrond van de adviezen in het boek helder te krijgen.

Behalve de infectiepreventie krijgt ook de ergonomie terecht de aandacht die dit vak verdient, en meestal te weinig krijgt.

Omdat het boek bestemd is voor preventieassistenten is het ook voorgelegd aan een preventieassistent. Bij het lezen van het boek bekroop haar zo nu en dan het gevoel dat een bepaald onderdeel al eerder (deels) besproken was, maar dat het gebodene toch een erg nuttige opfrisser is voor zowel preventieassistenten als voor andere mondzorgassistenten, en dan vooral door de vele aandacht voor infectiepreventie. Al met al een boek dat zeker tot de aanbevolen literatuur voor (preventie)assistenten behoort.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje