× ABONNEREN

Functionele occlusie

Boek

Door op 08-07-2016

I. Klineberg, S.E. Eckert
Functional occlusion in restorative dentistry and prosthodontics
Oxford: Elsevier, 2015
270 bl., geïll. £ 82.99 ISBN 978 0 723 438090

 

 

 

 

Een van de motieven voor dit boek is de (hernieuwde) belangstelling voor de functionele occlusie als factor in het algemeen welzijn van het individu. De meningen over occlusie lopen echter uiteen, omdat het meer is dan alleen het statisch en dynamisch contact tussen gebitselementen. Het boek is daarom een update over de functionele occlusie, waarbij de omschrijving zoveel is als het dynamisch samenspel van alle structuren van het kauwstelsel, te weten de gebitselementen, de kauwspieren en het kaakgewricht, maar ook de aansturing vanuit het centraal zenuwstelsel.

Logischerwijze wordt de functie beschreven vanuit een biologisch perspectief, waarbij de neurofysiologie voorafgaat aan parodontale aspecten, occlusale veranderingen en de anatomie. Hoewel de complexiteit van de kaak­bewegingen wordt onderkend, mist de tekst een ‘simpele’ beschrijving van spieraanhechtingen en -oriëntatie. Twee belangrijke boodschappen komen wel aan bod. De eerste is dat het dogmatisch vasthouden aan de ‘ideale’ occlusie voorbijgaat aan de biologische variatie van occluderende gebitselementen. De tweede is dat occlusale afwijkingen als oorzaak van craniomandibulaire klachten of bruxisme moet worden gerelativeerd.

Onmisbaar blijkt de beschrijving van hedendaagse technieken (modellen, articulatoren en registratiemateriaal) ter controle en opbouw van occlusale stabiliteit in de praktijk. Dit geldt ook voor het onderdeel dat is gewijd aan mogelijke consequenties van rigide, implantaatgedragen constructies in een omgeving van flexibel opgehangen natuurlijke gebitselementen. Natuurlijk ontbreekt een hoofdstuk over de functionaliteit van de opbeetplaat niet. Het boek bevat bovendien nuttige informatie over het creëren van een stabiele occlusie bij patiënten met aangeboren of verworven defecten.

Door bijdragen van maar liefst 22 internationale gerenommeerde auteurs is mondiale expertise gebundeld. Ofschoon de boodschap beter zou worden ondersteund door meer beeldmateriaal, is een prettig lezend leerboek gerealiseerd over het kauwstelsel. Het heeft echter concurrentie van het zojuist verschenen Nederlandstalige boek over occlusie en articulatie in de praktijk.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje